Stark opinion mot vinster i välfärden

Välfärd sthlmI helgen visade än en gång den starka välfärdsopinionen upp sig när IF Metalls kongress antog en motion mot vinst i välfärden. Beslutet i det normalt så företagsvänliga IF Metall var desto mer anmärkningsvärt eftersom det skedde i direkt motsättning till förbundets ledning vars ordföranden Anders Ferbe så sent som i januari i år beskrev vinster i välfärden som en ”förutsättning för utveckling”.

Att IF Metalls kongress går mot ledningens linje i en så central politisk fråga visar styrkan i opinionen men innebär inte att vi kan vänta oss att Metalls ledning driver frågan aktivt. Tvärtom, liksom när LO-ledningen blev överkörd av sin kongress kommer de att göra allt för att lägga locket på för att inte skapa problem för Stefan Löfven och den partiledning som gärna vill valsurfa på opinionen men absolut inte ta den ”nya löntagarfondsstrid” som Svenskt Näringsliv har utlovat om någon tafsar på deras naturgivna rätt att göra vinst varhelst de önskar.

Säkert kommer välfärdsfrågorna att i höst få många att rösta på Socialdemokraterna och särskilt Vänsterpartiet kommer att vinna röster på vinstmotståndet. Men lika viktigt som att bli av med högerregeringen är det att minnas att avregleringar, privatiseringar och nedskärningar inte började vid regeringsskiftet 2006.

Alla regeringar sedan början av 80-talet, moderatledda eller S-regeringar med V och Mp-stöd, har varit en del av denna utveckling. Just därför, för att det under lång tid funnits ett brett samförstånd i riksdagen kring politikens huvudinriktning, har företagen lugnt kunnat tränga in i välfärdssektorn och öka sin makt. Men nu är företagen nervösa. Den till stora delar tysta opinionen för gemensam välfärd har tagit viktiga steg för att organisera sig och för första gången på mycket länge är kapitalet på idémässig defensiv. Ett exempel på detta är kampanjen ”Vi gör skillnad” där vårdkapitalets organisation Vårdföretagarna sett sig tvingad att hyra in ett PR-företag för att försöka vända debatten. Vårdföretagarna pekar i sin kampanj ut Folkkampanj för Gemensam Välfärd som motståndare och la sin egen ”manifestationsdag” på Folkkampanjens nationella aktionsdag 10 maj. Det är givetvis ett hedersomnämnande för Folkkampanjen och en helt riktig bedömning av Vårdföretagarna. Det är just den typ av oberoende folkrörelse som på allvar kan hota de vinstintressen som så länge brett ut sig i vård, skola och omsorg och som drivit fram en marknadsanpassning av hela välfärdssektorn.

För alla oss andra är det därför ännu viktigare att stödja uppbyggnaden av en sådan folkrörelse för välfärden inför höstens val – men oavsett utgången – lika mycket efteråt. Metallkongressens beslut visar att det finns god grund för starka allianser i frågan.