Socialistiska Partiet om riksdagsvalet

Åtta sabbade år, men nu är högeralliansens saga slut – nu ska Reinfeldt och alla de andra ut! Låt oss tillfoga borgarna och högerpolitiken ett rungande nederlag i valet!

banner valrörelsenMed moderaterna i spetsen har borgaralliansen under två mandatperioder bedrivit en högerpolitik som lett till fördjupade klassklyftor. Regeringen har i allt väsentligt anpassat sig till EU:s arbetarfientliga och USA:s imperialistiska färdriktning. Carl Bildt har ställt sig bakom USA:s krig i Afghanistan och Irak. Det har resulterat i hundratusentals offer liksom fortsatt förtryck. Sveriges utrikespolitik har svansat bakom NATO och USA:s och varit ytterst behjälplig i USA:s spionageverksamhet

Samtidigt har regeringen, liksom EU i övrigt, rest murar mot flyktingar som söker en fristad. Under åtta år har vi sett en hårdare flyktingfientlighet som förstärkt de invandrarfientliga rasisterna i Sverigedemokraterna.

Regeringens agenda har inneburit en nyliberal politik som drabbat löntagare, kvinnor, sjuka, pensionärer och ungdomar. Reinfeldt har styrt en plundring av välfärden till förmån för riskkapitalister, den offentliga sektorn som byggdes upp under 1960- och 70-talet har varit till salu. Avregleringar har urholkat nyckelområden som hälsovård och skola. En resursomfördelning har favoriserat de välbeställda och vanlottat dem som redan hade det svårt, socialförsäkringssystemen har tunnats ut.

Men redan innan moderaterna tog över regeringsrodret sedan hade socialdemokraterna banat vägen. Avregleringarna inleddes på 1980-talet av en socialdemokrati som slog in på en nyliberal politik i anpassning till Thatcher i Storbritannien och Reagan i USA. Socialdemokratin har förändrats markant under senaste årtionden och fjärmat sig från vad arbetarväljare tidigare förknippade partiet med.

Under Mona Sahlins tid försökte socialdemokratin bli ”entreprenörernas parti” medan moderaterna framställde sig som ”Det nya arbetarpartiet”. Socialdemokraternas jakt på medelklassen har lett partiet åt höger. Missnöjet har brett ut sig inom en fackföreningsrörelse som försvagats av borgarnas arbetarfientliga politik och socialdemokratins undfallenhet. Det har medfört både massflykt av medlemmar från LO och att många sökt politiskt tröst hos Sverigedemokraterna.

Medan Reinfeldt och Bildt, Björklund och Borg, bedrivit högerpolitik har socialdemokratin under ledning av Stefan Löfven deklarerat att man i princip är beredd att bilda regering med ett borgerligt parti och helst utan Vänsterpartiet.

Något som kännetecknat socialdemokratins högerutveckling är att partiledningen öppnat dörren för vinster i välfärden. Det en öppen dörr för samarbeten högerut. Samtidigt är väljarna starkt kritiska mot skattesänkningar, nedskärningar och nedmontering av välfärden. En majoritet säger nej till just vinster i välfärden. Det är en bakgrund till att Vänsterpartiet fått mer vind i seglen. Av alla riksdagspartier är det bara Vänsterpartiet som idag deklarerar sitt motstånd mot vinstplundring av välfärden. På samma sätt är V:s krav på att hålla borgerliga ministrar utanför en kommande regering ett sätt att propagandistiskt resa frågan om politikens klassgränser. Det är sammantaget av stor betydelse för socialistiskt sinnade.

Vi är inte överens med Vänsterpartiet i flera centrala frågor. Särskilt gäller det partiets tillit till parlamentarismen och bristande förståelse för de sociala rörelsernas avgörande betydelse för samhällsförändring. Utan mobiliserade krafter underifrån förskjuts kompromisser i riksdag och kommuner åt höger. Att gå in i regeringar utan den kraften medför att vänsterns företrädare blir gisslan åt långt mer dominerande makthavare, det visar all erfarenhet, nu senast från Norge och Danmark. Men också från kommunala sammanhang där även vänsterpartister har deltagit i sociala nedskärningar.

För oss i Socialistiska partiet är huvuduppgiften att stärka de sociala rörelser som kan förändra det politiska livets förutsättningar. Därför arbetar vi för att stärka folkrörelsen mot vinstintressen och nedskärningar i välfärden och uppmanar till en röst för alla riksdagskandidater som tar ställning mot vinstdrift och vinstplundring av vår gemensamma välfärd. I denna fråga stöder vi därmed Vänsterpartiets ställningstagande, manar till en röst på partiet i riksdagsvalet och kommer att bidra till att kraven drivs igenom, liksom att de inte förfuskas.

En röst i riksdagsval är dock inte avgörande sett ur ett längre socialistiskt perspektiv. Oavsett vilka som kommer att inneha regeringsmakten måste kampen mot all form av social nedrustning föras på arbetsplatser och i sociala rörelser. Ett underifrånperspektiv är ett måste om vi tror att en annan samhällsutveckling är möjlig.

Vi behöver skapa en trovärdig antikapitalistisk politisk formation som hämtar kraften ur sociala rörelser, på arbetsplatser, i skolor och i förorterna; i kampen mot rasism och nazism liksom för internationell solidaritet mot nyliberalism och imperialism.

Socialistiska Partiet deltar därför i kampen för att på valdagen fälla den borgerliga regeringen med en röst på Vänsterpartiet mot vinstplundring av välfärden. I vardagen bygger vi självorganisering underifrån i breda rörelser där vi oavsett partitillhörighet med gemensamma krafter försvarar välfärden, bekämpar rasismen och står emot högerpolitiken.

Det är vägen framåt.

– Socialistiska Partiet