Solidaritet med Mellanösterns folk!

ARABISKA VÅREN. Vilket ansvar har den amerikanska imperialismen? Sällan har en situation varit så dramatisk och så komplicerad att navigera i. Vi befinner oss i ett nytt läge där en hel region dragits ner i krig och kaos. I en text översatt från International Viewpoint analyserar den franske marxisten François Sabado situationen i Mellanöstern. Läs mer →