Nu måste vi bygga en starkare vänster och folkrörelsekraft

”För socialister och arbetarrörelsefolk står uppgiften nu att med förnyade krafter förändra styrkeförhållandena underifrån, stärka nya och gamla folkrörelser och bygga en växande vänsterkraft i politiken. En folkligt förankrad vänsteropposition som med näbbar och klor försvarar arbetarklassens och andra maktlösas sak som motpol till borgarblocket och rasisterna är en tvingande nödvändighet.”

rött forum fb omslagsbild Den så kallade ”Decemberöverenskommelsen” mellan regeringen och borgaralliansen har avbrutit planerna på extraval. Om det var risken för fortsatta valförluster som tvingade de borgerliga till förhandlingsbordet eller regeringspartiernas oro inför ett nyval får framtiden utvisa. Att risken för nya valframgångar för Sverigedemokraterna nu på kort sikt undanröjts välkomnas av många, liksom möjligheterna för fortsatt S-MP styre till 2018 utan parlamentariskt kaos och med isolering av SD i riksdagen.

Även starkt högerorienterade minoritetsregeringar, kanske inkluderande Sverigedemokraterna, med hårda attacker på arbetande och svaga grupper, kommer att skyddas framöver.

Regeringen kommer under 2015 att styra på Borgaralliansens budget med svåra konsekvenser för stora grupper. Vårbudgeten kan inte ändra ramarna, genom att exempelvis höja skatterna, utan bara fördelningen mellan olika poster.

De avviserade överenskommelserna med Borgarblocket om försvaret, pensionerna och miljöpolitiken kan vara mycket illavarslande, med höjda militäranslag, fortsatt urholkning av pensionerna och neddragna miljö- och klimatmål.

Överenskommelsen, de båda budgetar som vållat problemen och hela den grund som de båda ”blocken” utgår ifrån, vilar på en enighet om att syftet med politiken är att garantera att Sverige fortsätter att vara ett land som styrs med kapitlets intressen i första rummet. Liksom i tidigare budgetregler som surrat fast regeringarna till den nyliberala politiken är det kapitalägarnas långsiktiga stabilitet som i första hand ska garanteras och skyddas från oönskade förändringar.

Risken är nu att Sverigedemokraterna lyckas framställa sig som enda verkliga oppositionsparti under en utveckling med fortsatt svåra konsekvenser för många.

Men valet måste inte stå mellan anpassning till högerpolitik och ett parlamentariskt kaos. De allra flesta arbetare och tjänstemän har gemensamma behov och intressen som skulle kunna ligga till grund för en annan politik: upprustning av den gemensamma välfärden, förstärkt arbetsrätt, trygg arbetsmiljö, bort med vinstplundringen i välfärden, rättvisa och goda pensioner, slut på all diskriminering, skatt efter bärkraft, bekämpande av arbetslösheten genom satsningar på klimatjobb och så vidare.
En sådan politik kan skapa ett mycket stort och starkt löntagarblock, förändra det politiska landskapet och isolera dem som för kapitalets talan eller försöker splittra med nationalistisk retorik.

För socialister och arbetarrörelsefolk står uppgiften nu att med förnyade krafter förändra styrkeförhållandena underifrån, stärka nya och gamla folkrörelser och bygga en växande vänsterkraft i politiken. En folkligt förankrad vänsteropposition som med näbbar och klor försvarar arbetarklassens och andra maktlösas sak som motpol till borgarblocket och rasisterna är en tvingande nödvändighet. Bara på så sätt kan politikens förutsättningar förändras, ”Decemberöverenskommelsens” illavarslande sidor motverkas och en väg ut ur det politiska dödläget öppnas.

Överallt i arbetarrörelsen och vänstern krävs nu motsatsen till att slå sig till ro och hoppas på ”stabiliteten”. En växande aktivitet, kreativitet och beredskap att kämpa för åtgärder i riktning mot försvarad och förbättrad gemensam välfärd, arbete åt alla, jämlikhet och klimatansvar är vad som står på dagordningen.

Här kan vi lära av internationella vänsterkrafter som grekiska Syriza, spanska Podemos och danska Enhetslistan. Vid Rött Forums rådslag om vänsterns framtid och uppgifter 30-31 januari i Stockholm, görs ett av alla dessa försök att ingjuta ny kraft och målmedvetenhet för den vänsteroffensiv som situationen kräver.

Nu finns ingen tid för ”business as usual”. Låt oss tillsammans kliva in i det nya året med löftet att bygga en starkare radikal vänster- och folkrörelsekraft som kan bryta igenom borgarblockets och rasisternas ställningar och bana ny väg för en solidarisk och jämlik samhällsutveckling.

Lämna ett svar