I tider av reaktionär terror – allt stöd till socialister!

sp-loggaÅterigen har terrorhandlingar från reaktionära islamister kostat människoliv i norra Europa. Återigen har provokationer riktade mot islam blivit fokus för djupt förhatliga dåd och återigen kommer reaktionära krafter att utnyttja dåden för att ytterligare slita sönder samhället på etnisk, religiös och rasistisk grund. Våldsdåd som dessa måste fördömas förbehållslöst, särskilt när det med antisemitiska förtecken riktas mot fredliga religionsutövare.

De som främst tjänar på den ökade polariseringen som sker i terrorns fotspår är de högerextrema grupper; fascistiska såväl som islamistiska, vars luft är hat och vars metoder är naken våldsutövning. Men även de, numera etablerade, parlamentariska rasisterna får chansen att vrida debatten ur vänsterns händer och lägga en kvävande främlingsfientlig filt över det offentliga samtalet. I tider som dessa, när vi behöver förena den breda arbetarklassen för att hitta verkliga lösningar på samtidens många kriser, är detta det största av alla hot. Därför måste socialistiska partier – såsom danska Enhetslisten – vilka ser till och kämpar för alla arbetandes intressen, oavsett etnicitet, få allt vårt stöd.

Socialistiska Partiet
Verkställande Utskottet
18 februari 2015