GÖTEBORG. Manifestation för Syriza

gbggreklandDemo2Den 15 februari hölls en solidaritetsmanifestation i Göteborg för Syriza. Tal hölls av Socialistiska Partiets Anders Svensson och Gustav Bertilsson om den historiska bakgrunden till den grekiska krisen, vikten av att stödja Syriza och vad man kunde göra för att stödja dem. Manifestationen var en av många över Europa och hade den kommande Blockupy-protesten i Frankfurt i fokus. Denna protest som tar sin form av en blockad på självaste galainvigningen av den byggnad som ska utgöra Europeiska Centralbankens nya huvudkvarter framöver. Denna protest har blivit extra relevant i och med Syriza pågående hårda förhandlingar med ECB. Uppslutningen var som väntat blygsam men ändå lovande. Flera i Göteborg bosatta grekiska Syriza-sympatisörer slöt upp.