Öppna Gaza – Palestinas hamn!

Efter åtta år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera.

Socialistiska Partiet ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet! På så sätt kräver vi att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad.

ship to gazaFör att stödja Ship to Gazas verksamhet har Socialistiska Partiet idag överfört 2 000 kronor till Ship to Gazas postgiro 46359-6. Skänk en slant du också!

Ship to Gaza hemsida