Sjöstedt mötte Socialistiska Partiet

I Rött Forums anda av vänsterenhet möttes häromveckan företrädare för Vänsterpartiet och Socialistiska Partiet till diskussion om möjligheter till ökat samarbete. Det var Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt och partisekreterare Aron Etzler som träffade två representanter från Socialistiska Partiets styrelse. Samtalet rörde erfarenheterna från den nya vänstern i framförallt Grekland och Spanien och möjligheterna att stärka och bredda den svenska vänstern. I lördags diskuterade SPs styrelse träffen, välkomnade initiativet och tackade för det kamratliga och givande mötet.

”Utan att vara överens om allt vad gäller dagspolitik och långsiktiga perspektiv”, skriver SP-styrelsen i ett svarsbrev ”är vi övertygade om att vi har gemensamt ansvar och en gemensam uppgift att bygga en bred och pluralistisk vänsterrörelse”. Socialistiska Partiet hoppas, menade styrelsen, på ett fördjupat samarbete – centralt och lokalt – kring rörelsearbete, facklig verksamhet, studier och diskussion om ideologi, politiska perspektiv och dagens utmaningar. Och avslutade med orden: ”I kamratlig gemensam strävan ska vi bygga upp den nya vänster som kan bryta högerpolitikens grepp och bidra till att göra en annan värld möjlig”.

Se Jonas Sjöstedts tal på Rött Forum tidigare i år: