Kommunalstödda verksamheter utnyttjar långtidsarbetslösa

P4 Göteborg avslöjade i förra veckan flera exempel på hur kommunalstödda verksamheter utnyttjar långtidsarbetslösa i den moderna form av slaveri FAS 3 innebär. Detta trots att kommunen 2012 beslutade att inte använda FAS 3 i sin egen organisation. Till exempel Emigranternas Hus, som ironiskt nog har i uppgift att bland annat berätta historien om de många sökte sig till Amerika för att komma bort från misären och arbetslösheten i dåtidens Sverige, har under en längre tid tjänat miljontals kronor på att använda sig av uppåt 40 långtidsarbetslösa för att, utan lön, scanna in arkivmaterial, sköta kassan och utföra annat rutinarbete. Detta samtidigt som Emigranternas Hus endast har 3 anställda.

Tydligare kan inte den förra regeringens kombinerade arbetsmarknads- och kulturpolitiska misslyckande illustreras; en underbemannad kultursektor tar hjälp från vad som har blivit en av Sveriges största arbetsgivare för att få billig arbetskraft. Mest upprörande är dock att styrelsemedlemmen i Emigranternas Hus stiftelse Sven Hulterström, vars parti Socialdemokraterna har varit så skeptiska till hela FAS 3, i flera år har godkänt denna praktik. Som bortförklaring uppger han att “man får skilja på det som gäller och det man vill ändra på” (P4 Göteborg, 2014-04-08).

Socialdemokratin grundades som ett parti med syfte att förändra “det som gäller”, men stagnerat till att endast administrera det befintliga. Under 8 år av borgerlig regering pekade man mot socialdemokratiskt ledda kommuner så som Göteborg som alternativ. Med ny regering är det väl äntligen dags att visa att man menar allvar? När kommunen 2012 beslutade att göra sig av med sina egna FAS 3-platser så erbjöds de inblandade i programmet arbete med avtalsenlig lön. De personer Emigranternas Hus har utnyttjat bör kunna förvänta sig det samma.

Mikael Omstedt
Johanna Jensen

Socialistiska Partiet i Göteborg
johanna jensenmikael omstedt kvadrat