Vem är extremist, egentligen?

Intis ledare ruta för SP-hemsida 8 maj 2015

Så har vi lagt ännu ett Första maj till handlingarna, det hundratjugofemte i raden. Den radikala vänstern visade även i år på imponerande siffror runt om i landet, men ju vackrare parollerna lyser och ramsorna ljuder, ju mörkare framstår vardagen när den återkommer. När det som slappt benämns som ”normaltillståndet” infinner sig. Läs mer →