Podemos om folkomröstningen i Grekland

Med tanke på situationens enorma allvar i Grekland till följd av Eurogruppens avbrytande förhandlingar vill Podemos meddela följande:

1. I måndags lade den grekiska regeringen fram ett förslag till Eurogruppen som innehöll stora eftergifter och som togs emot samstämmigt som förnuftiga och framkomliga. De internationella långivarna, under ledning av IMF, har inte gått med på att Grekland ska få betala sina skulder genom högre skatter på stora grekiska förmögenheter, såsom Syrizaregeringen har föreslagit. IMF och dess kompanjoner har istället krävt att den grekiska regeringen ska betala sina skulder genom att höja momsen på baslivsmedel och genom att sänka pensioner. Trojkan kräver återbetalning, men bara om den betalas med pengar från de fattigaste grekiska familjer. Istället för en omstrukturering av skulden och en investeringsplan för att återuppliva ekonomin, vill de fortsätta att sänka lönerna och höja priset på elektricitet för familjer. I ett försök att bevisa att det inte finns något alternativ till åtstramning, vill fordringsägarna ålägga Grekland samma åtgärder som har lett landet till en katastrof. Att fortsätta strypa den grekiska ekonomin är just vad man inte ska göra om man vill förhindra kvävning.

2. Inför borgenärernas ultimatum och utpressning har den grekiska regeringen reagerat på ett exemplariskt sätt: man har gett ordet till medborgarna för att på ett demokratiskt och suveränt sätt besluta om sin egen framtid. Till skillnad från vad Spaniens regering gjorde 2011 och 2012 har den grekiska regeringen vägrat bryta mot det folkliga mandatet man fick i valurnorna i januari förra året. Alla försök att tvinga, skrämma och påverka folkomröstningen från icke folkvalda makter, särskilt den Europeiska centralbanken som är redo att strypa det grekiska finansiella systemet för att påverka folkomröstningen, utgör ett flagrant och oacceptabelt brott mot den demokratiska principen. Europa utan demokrati är inte Europa, och alla sinnade demokrater borde vara överens om att radikalt fördöma sådana inblandningar och påtryckningar. Det finns ingen demokrati om de som styr inte ställer upp i val.

3. Med sin omedgörlighet har borgenärerna visat att deras främsta intresse inte är att lösa den grekiska skuldkrisen utan att underkuva och störta den demokratiskt folkvalda regeringen, för att på så sätt påvisa att det inte finns något alternativ. Deras blindhet är sådan att de är villiga att riskera själva det finansiella systemets integritet och stabilitet, liksom hela det europeiska projektet och utsätta det för spekulativa attacker som i slutändan kommer att drabba andra länder och deras medborgare. Vi kommer inte att tröttna på att upprepa det; det är de som är ansvariga för denna katastrof.

4. Syriza är inte ansvarigt för den enorma ekonomiska krisen som drabbar Grekland. Det var Ny demokratis och PASOKs regeringar, PP:s och PSOE:s allierade, som förfalskade konton och lämnade landets suveränitet över till trojkan och överlämnade en ekonomisk och social katastrof till Syrizas regering vilken är både nödvändigt och brådskande att vända.

5. Många internationella aktörer (Frankrike, Italien, USA) har avgränsat sig från fordringsägarnas dogmatism och hundratusentals människor över hela världen har uttryckt sin solidaritet med det grekiska folket till försvar av den demokratiska principen. Vi kräver att den spanska regeringen och de europeiska institutionerna respekterar det grekiska folkets suveränitet och värdighet. Vi kräver att man säkerställer att folkomröstningen äger rum i full frihet och normalitet och vi kräver att man respekterar det grekiska folkets demokratiska vilja och deras grundläggande rättigheter som systematiskt kränkts under de långa åren av åtstramning.

I Europa finns idag två motsatta läger: åtstramning och demokrati, folkets regering eller marknadernas och deras icke valda makter. Vi är för demokrati. Vi ställer oss på det grekiska folkets sida.