Grekland tar strid mot EU-eliten

OXI Grekland syntagmaGrekland blir beljuget och fruktansvärt illa behandlat för att Trojkan vill knäcka varje försök till frigörelse från den förhärskande orättvisa nedskärnings-politiken i EU. Men med ett kraftfullt NEJ i folkomröstningen utmanar grekerna den rådande oordningen. Inget folk kan i längden stå ut med att bli förnedrat så som grekerna har blivit.

Det som hände var att de internationella långivarna ville diktera villkoren för det grekiska folkets liv. Man gick inte med på att Grekland skulle få betala sina skulder genom högre skatter på grekiska förmögenheter. Istället krävde man att återbetalningen skulle ske genom att de fattigaste grekerna skulle betala genom höjd moms på baslivsmedel och sänkta pensioner.

Nyligen kom också IMF:s rapport som visar att den förda politiken mot Grekland bara leder till katastrof för landet. Nedskärningspolitiken leder till att Greklands ekonomi krymper och att skuldernas andel bara växer. Vanligt folk utarmas allt mer, medan de rika grekerna flyr.

EU:s politiska etablissemang visar noll förståelse för invånarnas elände. Förr pratades om EU:s ”sociala dimension”, nu är det helt finansmarknadernas intressen som styr. Nu måste Grekland få stöd från Europas vänsterpartier som måste våga säga emot en EU-elit som fått styra och härja fritt alldeles för länge.

Ronny Åkerberg
Röda Malmö