GREKLAND. Bekämpa EU-elitens slavavtal!

Rött Sommarforum antog i samband med forumets Greklandsdag, tisdagen den 21 juli, följande solidaritetsappell för Grekland.

SOLIDARITET MED GREKLAND FOLK

EU-elitens frontalangrepp mot Grekland visar vad borgerligheten i Europa är i stånd till. Trots massarbetslöshet, fattigdom och socialt sönderfall ska det grekiska folket påtvingas mer av samma förkrossande politik.

SyrizaflagMed strypsnaran om halsen valde den grekiska regeringen att ge efter för utpressarna – trots befolkningens massiva nej. En bidragande orsak var den europeiska arbetarrörelsens passivitet, ja när det gällde många (S)-ledare ren medbrottslighet. Trots den allmänna insikten bland ekonomer och politiker att den grekiska statsskulden måste skrivas ned och att svångremspolitiken bara förvärrar utvecklingen, gav de sitt stöd till slavavtalet. Sveriges Stefan Löfven och Magdalena Andersson var skamligt inga undantag.

För alla vänster- och arbetarrörelsekrafter i Europa måste innebörden av den grekiska krisen stå klar. Detta är EU-elitens varnande exempel mot varje försök – exempelvis från spanska Podemos – att bryta med den nyliberala dagordningen. Oavsett demokratiska val och beslut, vänsterprojekt ska inte tillåtas! Svaret från vänstern och arbetarrörelsen stavas motstånd och solidaritet.

Svensk arbetarrörelse måste stödja det grekiska folkets försök till motstånd mot EU-diktaten, svenska fackföreningar knyta kontakt med sina grekiska kamrater, anordna gemensamma möten, ta del av de grekiska motbilderna och erfarenheterna, ge solidariskt ekonomiskt stöd, verka för fackliga blockader mot EU-sanktioner.

Det grekiska folket har rätt – och gör rätt i – att försvara sig med näbbar och klor mot slavavtalets följder.

Vänstern, kvinno- och ungdomsorganisationer, välfärdsrörelser och aktionsgrupper kan utveckla vänförbindelser med grekiska folkrörelser och initiativ i insikt om att vår kamp är gemensam. Det grekiska folkets och vänsterns erfarenheter ska göras till våra. Att bemöta EU-elitens myter och desinformation om Grekland är en central uppgift – även för vår egen välfärdskamp.

Sätt press på Sveriges rödgröna regering: protestera mot utpressningen av Grekland, stöd det grekiska folkets krav på skuldnedskrivning, gå aktivt emot alla EU-repressalier mot Greklands motstånd.

Det är nu det gäller: Solidaritet med det utsatta grekiska folket – inte med bankernas slavavtal!