Röster från Rött Sommarforum

laura podemosBILD. Laura Camargo från Podemos på Rött Sommarforum.


Sällan har ett tema för ett sommarläger legat så rätt i tid som när Rött forum höll sommarsamling i de småländska skogarna förra veckan.

Vänstern och makten löd det, och det var vad det handlade om från första dagen till den sista. Föreläsningar, plenardiskussioner, småprat till kvällsmackan, resonemang över frukostgröten, allt var fyllt av samtal kring vad som händer just nu, i Grekland och Spanien och hur vänstern kan använda sina erfarenheter för att förändra styrkeförhållandena.

Förutsättningarna var de bästa. Direkt från Spanien kom Laura Camargo, aktivist och ledamot för Podemos i Balearernas regionfullmäktige. Dimosthenis Papadatos, som tillhör vänstern i Syrizas central­kommitté kunde inte komma – han väntade på att kallas till ett möte som förhoppningsvis skulle kunna visa att partiets majoritet tar avstånd från Tsipras kapitulation. Istället gav han en direktrapport över telenätet och svarade utförligt på alla frågor. Annika Holm Nielsen från danska Enhetslistan kunde berätta om mer än 25 års framgångsrikt arbete för att ena den danska vänstern. Men lika fascinerande tyckte deltagarna det var att höra vänsterpartiets riksdagsledamot Daniel Sejstracic och kommunalråd Hanna Thomé berätta om hur kommunalpolitik inte bara är själsdödande traggel i nämnder och utskott utan kan användas till att formulera radikala alternativ och mobilisera lokala rörelser till stöd för dessa.

Det är uppenbart att vi befinner oss i en tid när radikala vänsterrörelser åter är på framväxt och diskussionerna om vägen till makten inte bara tillhör historien. Lika uppenbart är att denna väg inte är rak och okomplicerad. Bakslagen efter segern i folkomröstningen i Grekland, den spanska högerns motmobilisering och risken att Podemos missar tillfället att bygga vidare på de sociala rörelser som skapat partiet, Dansk folkepartis ökande inflytande i Danmark eller misslyckandet att stoppa de sociala nedskärningarna i Malmö visar på problemen. Men det var känslan av att vi åter befinner oss i en tid när vänsterns alternativ kan göra skillnad som dominerade.

Trots vädret och att badandet blev mer sparsamt än planerat var det en samling nöjda och stimulerade deltagare som åkte hemåt. I höst kommer solidaritetsarbetet med Grekland vara en viktig uppgift för Rött forum var alla eniga om.

Kjell Östberg


Rött Sommarforum i media:

SYDSVENSKAN | Upp som en sol
JÖNKÖPINGS-POSTEN | Föreläsare från hela Europa deltog
INTERNATIONALEN | ”Det fanns ingen plan B” – Grekisk vänster i kamp mot trojkan


Hanna Thomé”V måste gå i opposition mot S-nedskärningar”

På lägret deltog även Hanna Thomé från Vänsterpartiet i Malmö, som gjorde stora framgångar i senaste kommunalvalet.
– Jag är i grund och botten aktivist. Innan jag gick med i V var jag aktiv både i kvinno­rörelse, hbtq-rörelse och asylrättrörelsen. Idag är jag också kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö. Det ger mig möjlighet att jobba med politik på heltid vilket är fantastiskt, presenterar hon sig själv.

Varför har det gått så bra för V i Malmö?
– En kombination av olika saker. Vi har en stark organisa­tion med många aktiva med­lem­mar med förankring i olika rörelser. En viktig förklaring är också att vi lyckades bra med kommunpolitiken under förra mandatperioden. Vi fick igenom en hel del som faktiskt förbättrade Malmöbornas livssituation, säger hon.

Hanna Thomé menar att Vänsterpartiet nationellt gjorde ett misstag genom att fokusera enbart på frågan om vinster i välfärden.
– Det var visserligen bra att vi satte den frågan på dagordningen, och på många sätt vann vi den debatten. Men det var inte den viktigaste frågan för väljarna. I Malmö fokuserade vi på fler frågor, vi hade också ett bra samarbete med olika sociala rörelser. Att vi är så tydliga med vår antirasistiska politik tror jag också var viktigt.

V i Malmö har tidigare samregerat med S och Mp, men nyligen bröt V samarbetet. Hur kommer det sig och vad innebär detta för ert fortsatta arbete?
– S och mp ställde oss inför ett ultimatum om 100 miljoner i nedskärningar i välfärden. Nedskärningar som idag har visat sig bli ännu större. Detta kunde vi självklart inte acceptera. För oss är alltid politikens innehåll viktigare än makten. När vi inte kan påverka genom att sitta vid makten blir vår upp­gift att granska makten och mobilisera motstånd mot deras orättvisa politik. Vänsterpartiet i Malmö är numera ett oppositionsparti.

Var det bra eller dåligt att V inte fick ingå i Löfvens regering?
– Så som det utvecklat sig var det bra för V. Ett parti som ställer upp i parlamentariska val vill ju så klart få makten och bilda regering, men bara om det också innebär att vi får igenom vår politik. Löfvens regering är rädd och drar högerut. De har inte vågat bryta med den förra regeringens borgerliga politik.

En ny typ av vänster växer fram i Europa med Syriza i Grekland, Podemos i Spanien, Enhetslistan i Danmark. Vad kan vi i Sverige lära av dem?
– Vi kan lära oss jättemycket. Hur viktigt det är att ta tag i det folkliga motståndet och kanalisera det. Men också hur makt fungerar, under lägret fick vi höra röster både från Podemos och Syriza som sa hur deras ledningar gått högerut när de fått mer parlamentarisk makt. Det viktiga är att diskutera och agera utifrån hur vi socialister, feminister och antirasister bör organisera oss för nå största möjliga demokrati och samhällsförändring, säger Hanna Thomé.

Alex Fuentes


 

Annika Holm NielsenVad kan svenska vänstern lära av Enhetslistan?

En av gästerna på Rött sommarforum var Annika Holm Nielsen från det danska vänsterpartiet Enhetslistan, där Fjärde Internationalens danska sektion, Socialistisk Arbejderpolitik ingår.
Enhetslistan ökade stort i danska valet i somras, och Annika Holm Nielsen diskuterade bland annat möjligheterna och svårigheterna för att bilda ett sådant samlingsparti för vänstern i Sverige.

– I Danmark har vi haft väldigt goda erfarenheter av att delta i ett brett antikapitalistiskt parti och jag tror att det är en god strategi i det här stadiet av klasskampen. Men när jag hör om sådant som fraktionsförbud och uteslutningar får det mig att bli skeptisk kring huruvida det svenska Vänster­partiet ännu är redo att inkludera och samarbeta med andra vänsterkrafter. Men här hoppas jag att Enhetslistan kan utöva ett gott inflytande. Frihet och fraktioner och tendenser, fokuset på enhet i handling men inte nödvändigtvis i tanke är vad jag tror är den huvudsakliga uppgiften idag. Som läget ser ut idag måste vi helt enkelt samla våra krafter, säger Annika Holm Nielsen.

– Om jag ska svara på hur Socialistiska Partiet ska förhålla sig till ambitioner om ett sådant här partibygge så är jag rädd att jag kommer behöva stå med fötterna i båda lägren. Jag tror det är väldigt viktigt att Socialistiska Partiet inte slänger bort de möjligheter ett sådant projekt kan erbjuda. Samtidigt så bör de inte eftersträva något sådant helt villkorslöst.

I vissa europeiska länder har Fjärde Internationalens sektioner fått betala ett mycket högt pris för de här breda projekten, menar Annika Holm Nielsen.
– På sina ställen har sektionerna helt upplösts för att kunna delta, vilket lett till att de inte kunnat verka som en fungerande fraktion. Många kamrater i Danmark har av detta dragit slutsatsen att ett sådant upplösande kan vara ett väldigt definitivt beslut som inte bör tas utan en mycket djup fundering. Fjärde Internationalen har mycket viktiga historiska erfarenheter vad gäller interndemokrati, rörelsearbete och långseende antikapitalistisk strategi. Dessa får inte gå till spillo utan måste fortsätta utvecklas vilket blir mycket svårt att göra utan en formell organisation. Vad som måste förstås av alla parter vid ingång i ett brett samarbete är att tendensfriheten tar inte från organisationen utan ger. Man måste förstå att det är ett mer hälsosamt sätt att uttalat politiskt och organiserat föra diskussionen om organisationens utveckling, förstärkning och vägval, säger hon.

Anders-William Berg