Eva Schmitz talade om arbetarkvinnornas historia och kamp

Mötes- och cirkelserien ”Rörelser i kamp”, om den svenska klasskampens historia, som arrangeras av ABF Stockholm tillsammans med Rött Forum inleddes i oktober. På bilden är det sociologen Eva Schmitz från Malmö som talar om arbetarkvinnornas historia och kamp, från de första arbetarkvinnoklubbarna och fackföreningarna till 1970-talets städerskestrejker och sömmerskornas ockupation av sin Algotsfabrik för att försvara sina jobb. Ett trettiotal deltar vid tisdagsföreläsningarna och ett femtontal i studiecirkeln.