Människor är tillgångar

MÄNNISKOR ÄR EN TILLGÅNG SP flyktingblad internet”I dagens krisläge är det både nödvändigt och möjligt att bryta
upp från den uppgivna tron på att ”marknaden” och pengar åt de rika, ska lösa problem. Den rätta frågan är: ”Hur kan alla resurser användas för vårt gemensamma bästa – inklusive den kraft som finns bland de människor som just nu kommer hit?” Människor är tillgångar och skaparkraft – inte bördor.”

Läs hela flygbladet: Människor är tillgångar.

Kontakta info@socialistiskapartiet.se för beställning av flygbladet.