Högern och företagsägarna vinnare på flyktingpolitiken

SP flykting 2015Redan långt innan flyktingkatastrofen kom till Europa fanns enorma behov i samhället av bostäder, klimatomställning, välfärd och mycket annat. Behoven har egentligen inte varit svåra att fylla men istället har vi fått sänkta skatter för de rika, höga vinster för företagen och en total enighet om att låta ”marknaden” styra.

Nu anpassar regeringen politiken till SD, gör upp med Alliansen i flyktingfrågan, och skärper reglerna ännu mer. Högern jublar och kräver ännu mer avregleringar och ökad makt åt företagen. Med fler lågavlönade och rättslösa kan de pressa löner och rättigheter för alla.

Regeringen säger att det är kris och kräver speciallagar. Men att ordna bostäder, skolor och välfärd är praktiska problem. Om de trodde på sina egna ord om att det är kris skulle de ställa frågan:

”Hur kan vi kan använda alla resurser för vårt gemensamma bästa – inklusive den resurs som finns bland de människor som just nu kommer hit?”

DET FINNS PENGAR:
►I år var vinsten för tre storbanker 23 miljarder – på ett kvartal!

► Mellan 2007 och 2014 förlorade staten 980 miljarder genom sänkta skatter – mest till de som tjänar mest.

För att lösa dagens problem är det både nödvändigt och möjligt att bryta upp från den trötta och uppgivna tron på att ”marknaden” och mer pengar åt de rika ska lösa nya och gamla problem.

Pengar som satsas på samhällsbygge är inte bortkastade, det är investeringar som kommer arbetande människor till godo. Ju fler händer som bygger samhället desto bättre – om vi gör rätt saker! Istället för lyxrenoveringar: bra bostäder och upprustning av förortsområden. Istället för låglönetjänster åt överklassen: utbyggd service och sänkt arbetstid i välfärden. En stor satsning på klimatomställning för att rädda vår framtid. För att bara ta några exempel.

Men då krävs motsatsen till marknadstänkande och privat vinstjakt: planering, samordning och kraftsamling. Politisk styrning och omfördelning av samhällets tillgångar dit de bäst behövs.

Vi människor är tillgångar för varandra, inte problem! Med en plan för samhällsbygge kan dagens flyktingsituationen vändas från en kris till en möjlighet för hela samhället.