Ny bok: Ställ om! För en ekologisk socialism

ställ om bokNy bok från Bokförläggarna Röda Rummet, med bidrag från Birger Schlaug, Rikard Warlenius, Pat Devine, Nathalie Guay, Michel Löwy, Asbjörn Wahl, Lars Henriksson, Richard Smith och Daniel Tanuro.

Ställ om! För en ekologisk socialism.

Varför kan inte kapitalismen ställa om till ett hållbart samhälle? Eller kan den det? Vad behöver göras för att rädda planeten? Har marxismen något att bidra med? Om vi bryter med den kapitalistiska ekonomins ständiga tillväxt – måste det betyda uppoffringar för befolkningsflertalet? Finns det en motsättning mellan ett grönt och ett ekosocialistiskt perspektiv?

Här samlas såväl teoretiska och historiska analyser som praktiska förslag om hur kampen kan organiseras. Att förena kampen för kortare arbetstid med kampen för klimatförändring, att mobilisera fackföreningarna för en radikal omfördelningspolitik, att ställa om bilindustrin till samhällsnyttig verksamhet är några av perspektiven. 

”Det gäller att förstå att det är enorm skillnad att bygga ett samhälle för ekonomiska varelser och att bygga ett samhälle för riktiga människor.” Så upprepar Birger Schlaug bokens tema i det avslutande bidraget, och han drar slutsatsen: ”Vi måste lära oss leva upp till det namn vi gett oss själva: homo sapiens, den visa människan.”

Boken kostar 200:-, eller 150:- om du går med i föreningen.
Vi bjuder på portot.

Sätt in pengarna på plusgiro 78 19 17 – 0
Glöm inte att meddela namn och adress!


Kom med och bygg ett medlemsägt bokförlag!
Kom med i Bokförläggarna Röda Rummet!

Årsavgift 2016 är 100 kronor. Medlemskap livstid är 2000 kronor.
När du betalat avgiften, skicka ett mail till join@bokrr.se och skriv namn, postadress, mailadress och telefonnummer så vi kan hålla kontakten!

LÄS MER OM BOKFÖRLÄGGARNA RÖDA RUMMET:
Röda rummet är dött – länge leve Röda Rummet!

Förläggarnas Facebook-sida: Bokförläggarna Röda Rummet