Soligt sommarmöte för politisk förändring

RÖTT SOMMARFORUM Det är något visst med att tillbringa en helg tillsammans med människor som alla strävar i någorlunda samma riktning. Som vill ett annat samhälle och är beredda att arbeta för det. Som drömmer om ett socialt och ekonomiskt jämlikt samhälle präglat av miljö- och klimatmässig hållbarhet. Ett samhälle av, med och för alla. Oavsett hur var och en tänker sig vägen dit.

>> LÄS RESTEN AV ARTIKELN PÅ INTERNATIONALENS HEMSIDA >>