Revolution och klimat – Nytt nummer av Röda rummet

roda-rummet-2016-nr-3-4-framsida-hemsida

 

Revolution och klimat > Identitetspolitik > Maoism > Rysshot > Venezuela > Svenska modellen

Nu har ett nytt nummer av Socialistiska Partiets teoretiska tidskrift Röda rummet kommit. Här kan du läsa hela numret som PDF. Den som prenumererar på veckotidningen Internationalen får tidskriftens fyra årliga nummer som bilaga. Här följer redaktionens presentation:

 

Kära läsare

Identitetspollitik; hur ska man egentligen definiera begreppet? Hur står det i förhållande till marxismen? Och hur påverkar denna typ av inriktning den praktiskt politiska orienteringen? Johannes Jensen försöker att uttyda denna strömnings ibland tämligen otydliga tecken.

Många höjde säkert på ögonbrynen när Jan Myrdal inte bara försvarade den rasistiskt anstrukna tidskriften Nya Tiders rätt till yttrandefrihet utan även publicerade sig i ett av dess nummer och därtill menade att den stod på rätt sida i kampen mot imperialismen. Finns det någonting i maoismen, den ideologi där Myrdals politiska rötter står att finna, som bringar ljus över hans positionering? Peter Widén nystar i denna frågeställning.

I Björn Holms roman Ryssen kommer utspelar sig handlingen i Stockholms skärgård 1719-20 där den ryska flottan manövrerar, samtidigt som man landstiger i Östergötland. Äldre historia ger också en mängd vittnesbörd om frostiga relationer och fientligheter mellan Sverige och Ryssland, men direkt krig mellan länderna ligger över 200 år bak i tiden. Men, trots det, piskar det svenska etablissemanget upp bilden av ett förestående rysshot. Vari bottnar detta rysshot – och rysshat? Erni och Ola Friholt söker svar i historien och nuet.

De alltmer markanta klimatförändringar är ett faktum. Hur samspelar klimatförändringar med den socioekonomiska kampen? Andreas Malm gör i en brett upplagd essä, både nutida och historiska nedslag som belyser denna dialektik. Han formulerar också tio krav som omedelbart bör resas i kampen mot den fossila makten.

Utvecklingen i den ekonomiska och sociala omvälvningens Venezuela har i över ett decennium löpt som en röd tråd genom Röda rummets spalter. I detta nummer reflekterar Edgardo Lander över Venezuelas nuvarande kris, en kris som på djupet handlar om statsmaktens beroende av starkt sviktande oljeintäkter. Som motdrag fokuserar nu Maduroregimen på en omfattande utvidgning av landets gruvbrytning, en strategi som, om den blir verklighet, enligt Lander bland annat skulle innebära ett hårt slag mot Venezuelas ursprungsbefolkningar och en ren ekologisk katastrof. Dessutom publicerar vi en artikel av Mark Weisbrot som skisserar en möjlig omläggning av den ekonomiska politiken för att på kort sikt stabilisera situationen.

De socialdemokratiska ideologerna Anders Nilsson och Örjan Nyström har tillsammans i en rad böcker analyserat – och kommit med inpass – det rådande svenska samhällets strukturer. I sin senast utgivna bok Flyktingkrisen och den svenska modellen tar man sitt avstamp i 2015-års omfattande migrationsvågor och försöker att ge en bred förståelse över hur invandringen påverkar samhället samt vilka åtgärder som bör vidtagas. Anders Karlsson värderar Nilsson/Nyströms ansats.

Välkommen!

Röda rummet nr 3-4 2016