Stöd åt Hamn4:an!

Uttalande antaget på Socialistiska Partiets 26:e kongress

Till Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg

Den strid för era rättigheter på jobbet som ni just nu är ute för är inte bara en strid för era egna intressen, den gäller alla arbetande och förtjänar därför stöd av hela arbetarrörelsen.

De rättigheter ni slåss för är sådant som än så länge är självklara för de flesta anställda i Sverige: att fritt få utse fackliga representanter och hur organisationen ska arbeta, att arbetsmiljölagen ska följas, att valda skyddsombud ska respekteras och så vidare.

Vi förstår att Hamnarbetarförbundet är en nagel i ögat, både på företagsledningar och de fackliga representanter som glömt bort varifrån de kommer. Genom er stridbarhet, sammanhållning och demokratiska organisering håller ni den tradition levande som en gång gjorde svensk fackföreningsrörelse stark. Inte minst är er konsekventa internationella solidaritet ett föredöme för hela arbetarrörelsen.

Er strid mot en mäktig internationell koncern om makt och inflytande på jobbet är något som alla arbetande kan känna igen sig i. Samma hot, samma krav från maktfullkomliga chefer dyker upp överallt i olika former. I en sådan tid, när arbetsgivarna är på offensiven inom en rad områden, är det oerhört viktigt att stödja varje fackligt motstånd.. Ni har alltid ställt upp för andra och är nu själva värda allt stöd.

Vi ger därför Hamn 4:an vårt helhjärtade stöd och sänder samtidigt en uppmaning till alla medlemmar i Transport att kräva av sin ledning att de ställer sig på Hamnarbetarförbundets sida mot arbetsgivaren.

En för alla alla för en!

Socialistiska Partiet
25 mars 2017