Bekämpa terrorism och islamofobi – försvara demokratiska fri- och rättigheter

SP loggaTerrordådet i fredags har skakat om Stockholm och Sverige. Rädsla och sorg har förenats med en spontan våg av solidaritet och många fina exempel på omtanke och stöd till de drabbade. Tiotusentals människor samlades i eftermiddags i Stockholms hjärta för att möta våldet, inte med folkhat och hämnd utan med försvar för ett öppet samhälle med plats för alla.

Vi är vana vid mediebilderna från terrordåd och massakrer utanför Sveriges gränser, men när det händer mitt ibland oss blir våldet en realitet där människor reagerar olika och drar olika slutsatser.

Omedelbart har vi sett hur islamofoba, främlingsfientliga, och rasistiska grupper utnyttjar dådet för hatkampanjer mot muslimer och ”araber”. Vi möter dem med oförsonligt motstånd. Varken terroristiska mördare eller rasistiska hatbudskap ska lyckas vända oss mot grannar och arbetskamrater, flyktingar och hjälpbehövande oavsett religion och ursprung. Vi bekämpar uppdelningen i ”vi och dem” och slår vakt om solidaritet och gemenskap över gränser och skillnader.

Dådet har gett upphov till en omfattande reaktion från makthavarnas sida, det är ofrånkomligt. Samtidigt måste vi vara medvetna om riskerna med att tilldela den polisiära makten obegränsade resurser. Att dådet ska utredas grundligt är en sak, men vi motsätter oss utvecklingen mot polisstat och övervakningssamhälle som spelar både terrorister och rasister rakt i händerna. Verklig kamp mot terrorism handlar i grunden om försvar för demokratiska rättigheter och människors lika värde mot förtryck och övergrepp från såväl hat- och våldsgrupper som från stat och myndigheter.

Vi manar ombuden på den socialdemokratiska partikongressen att inte gå i fällan och låta dådet ge förespråkarna för inskränkningar i demokratiska friheter, asylrätt och flyktingmottagande utrymme. Arbetarrörelsen ska vara arbetarklassens och utsatta människors gemensamma solidariska kraft och skydd – inte megafon för nationalism och provinsiell egoism.

Vi uttrycker vår solidaritet och medkänsla med dem som direkt drabbats av terrordådet men också med alla människor som kan komma att utpekas som syndabockar av högerextremister, rasister – och av ansvarslösa sensationsmedia. I skrivande stund har ingen organisation tagit på sig ansvaret för dådet i Stockholm.

Men en sak är klar: terroristiska mördare ska inte lyckas röja vägen för rasister, högerextremister och nationalister.

Bekämpa terrorism och islamofobi – försvara demokratiska fri- och rättigheter – varm solidaritet med människor på flykt från terror och förtryck!

Socialistiska Partiet Stockholm
9 april 2017

kämpasthlm