Sommarforum: Fackliga rättigheter åt Hamnarbetarförbundet!

rött-sommarforum-2016-beskurenRött Sommarforum 2017 i Borghamn sänder våra varma stödhälsningar till Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg. Den strid ni för mot APMT kring grundläggande fackliga rättigheter gäller inte bara er själva. Även om APMT uppträder mer aggressivt än många andra företag och er ställning utanför LO gör er mer utsatta, är det i grunden samma frågor som vi alla står inför. Er motpart har Svenskt Näringsliv i ryggen och det är en skam att inte LO-ledningen kan sätta klassenheten över organisationsfrågor och stödja er mot den gemensamma motparten.

Regeringens utspel om att ifrågasätta er strejkrätt är ett beställningsverk från arbetsgivarna och ett angrepp på hela arbetarrörelsen och arbetarklassen. Det behöver därför besvaras kraftfullt av alla arbetande och alla fackliga organisationer.

Rör inte strejkrätten! 

Fackliga rättigheter åt Hamnarbetarförbundet!

Borghamn 6 Juni 2017