Konferens i Stockholm inför världskongressen

13-14 januari håller Socialistiska Partiet en internationell konferens i Stockholm inför vår världsrörelses, Fjärde Internationalens, 17:e världskongress.

Vi har nu översatt några av de texter som lagts fram inför kongressen. Texterna finns här.

 

Välkommen att anmäla dig till konferensen: info@socialistiskapartiet.se