Sommar, sol och socialism!

Varje år samlas 500 unga socialister från hela världen till ett internationellt socialistiskt sommarläger för att diskutera politik och träffas över nationsgränserna.

Det socialistiska ungdomslägret är en del i att samordna och stärka kampen mot kapitalismen, rasismen och patriarkatet över gränserna – för en klasslös värld.

Det är deltagarna själva som demokratiskt sköter och organiserar lägret genom att vi hjälper varandra att ta hand om allt som behöver göras, både politiskt och praktiskt. Socialism i praktiken, helt enkelt!

Förutom nya vänner och mängder med föredrag och diskussioner, så innehåller lägret som vanligt den separatistiska kvinnofesten och HBTQIA*-festen. Två kvällar då normer och identiter utmanas och bryts.

Lägeravgiften är 2 000 kronor, och däri ingår mat och tältplats. Det finns möjlighet att söka bidrag till omkostnader från Socialistiska Partiet.

Det internationella ungdomslägret har arrangerats av den revolutionära världsrörelsen Fjärde Internationalen sedan 1984 och i år står danska Socialistisk Ungdomsfront – SUF som värdar.

Frågor och anmälan: sommarlager@socialistiskapartiet.se
Hemsida: https://www.ungdomslejr.dk 
Facebook: https://www.facebook.com/events/157090868254754/
Följ lägret på Instagramhttps://www.instagram.com/isul2018/