SP: Allt stöd till Hamnarbetarförbundets strid!

Återigen har arbetsgivarna i Sveriges Hamnar visat sitt förakt för en stor grupp av sina anställda genom att vägra teckna ett separat avtal med Hamnarbetarförbundet. I stället har de svarat på Hamns mycket begränsade strejkvarsel genom att trappa upp konflikten med en stor lockout, precis som skedde i Göteborg 2017.

Att tillhöra en fackförening är en grundläggande demokratisk rättighet. Rätten att förhandla för sina medlemmar är en grundläggande facklig rättighet. Det är de anställdas sak att välja vilken fackförening som ska representera dem och ingen arbetsgivare ska kunna diktera vilken fackförening de vill skriva avtal med. Hamnarbetarförbundet slåss idag för dessa grundläggande demokratiska och fackliga rättigheter och är värda allt stöd i den kampen.

Hamns demokratiska principer och medlemsstyrda organisationsmodell väcker oro hos många fackliga företrädare som glömt att det var på sådana principer arbetarrörelsen en gång grundades.

Solidariteten mellan arbetare är fackföreningens viktigaste princip och det är skamligt att LO-ledningen av småsint organisatorisk egoism vägrar att stödja ett fack som är under hård attack från Arbetsgivarsverige.

Socialistiska Partiet kommer att göra vad som står i vår förmåga för att bredda stödet för Hamnarbetarförbundets kamp i och utanför den fackliga rörelsen och för att motverka arbetsgivarnas antifackliga propaganda.

Vi sänder våra varmaste solidariska hälsningar till Hamnarbetarförbundet och önskar er framgång åt alla stridbara hamnarbetare landet runt.

 

Socialistiska Partiet

22 januari 2019