SP-kongressen: Inga inskränkningar i strejkrätten!

I maj kommer regeringen att lägga fram sitt förslag till inskränkningar av strejkrätten för riksdagen som ska fatta beslut i juni. Förslaget som togs fram förra våren i största hemlighet av fack och arbetsgivare riskerar att allvarligt försvaga fackföreningarnas viktigaste vapen, strejkrätten. Det svepskäl som användes när regeringen började utreda frågan, konflikten i landets hamnar, existerar inte längre i och med att arbetsgivarna till slut tecknat avtal med Hamnarbetarförbundet.

Kvar finns bara arbetsgivarnas ständiga önskan att försvaga de fackliga rättigheterna och förskjuta maktförhållandena på arbetsplatserna till sin fördel. Kravet att förbjuda fack att vidta stridsåtgärder om arbetsgivaren tecknat avtal med ett annat fack har länge stått på arbetsgivarnas önskelista. De vet att det kan användas till avtalsshopping, öppna för ”gula”, företagskontrollerade fackföreningar med mera för att sedan kunna gå vidare med nya försämringar. Nästa steg planeras redan av regeringen genom försvagat anställningsskydd.

Socialistiska Partiets kongress uttalar sig kraftfullt mot försämringarna av strejkrätten och alla andra angrepp på arbetande människors rättigheter på jobbet. Tiden till beslutet är kort och den opinion som börjat växa fram underifrån behöver mångdubblas för att stoppa de löntagarfientliga förslagen.

Vi uppmanar ledningarna för LO, TCO och SACO att ta tillbaka sitt stöd till lagförslaget.

Allt stöd till rörelsen till försvar för strejkrätten!

Socialistiska Partiets kongress

14 april 2019