Cori Bush in – Trump ut 

Kapitalistiskt kaos bakom ”trumpismen” 

Mediashowen är över om det amerikanska valet där etablissemangets två partier konkurrerade om vem som skulle styra under de kommande fyra åren är. Game over och Good bye till Donald Trump. Borgerliga journalister brukar tala om att USA är västvärldens ”största demokrati”. Trots det höga valdeltagandet visar detta val hur det är en myt. Så mycket högerpopulism, beväpnade högerextremister, paranoida fundamentalister som Qanon, xenofobi, rasism, polisbrutalitet mot svarta och förakt för jämlikheten får man leta efter. Är det ”trumpismen” som ligger bakom? Eller är det ett system som sporrar individens egoism som ekonomins drivkraft och gör den ansvarig för förhållanden där individen tror sig står över allt och alla?

Kapitalismens historia är en följd av kriser där protektionism och liberalism, liksom liberalism och keynesianism och till och med nyliberalism och nykeynesianism – och fascism, skiftar allteftersom. Dagens kapitalistiska kaos kännetecknas av en massiv tillväxt för ett fåtal, åtföljd av en allt större marginalisering av breda befolkningsskikt, inklusive delar av arbetarklassen i de ”rika” länderna. Hisnande summor pengar är i omlopp men koncentreras till allt färre stora ägare. Statslösa kapitalrörelser med oidentifierade ägare på jakt efter spekulativa vinster rör sig helt fritt. Kapitalkoncentrationens accelerering i världsskala, med megasammanslagningar och övertaganden bland världens största företag, är idag mäktigare än många nationella stater och världsregioner. Investeringar i spekulativt kapital leder till överflöd för fåtalet och underkonsumtion för de många medan föroreningar, global uppvärmning och miljöförstörelse pekar mot en ekologisk katastrof.

Åtskilliga gånger har kapitalismen visat en anpassningsförmåga i samband med ekonomiska kriser, men den har inte återhämtat sig efter finanskrisen 2008. Det är lång tid. Enligt Trump skulle USA:s återhämtning ha påbörjats 2009, redan innan hans administration tog över. Det man har kunnat konstatera är en tillväxt med begränsad industriell produktion, ökad arbetslöshet och minskade löner samt ökat underskott. Redan under 2019 fanns det tecken på en nyliberalism på fall. Grundorsaken till krisen som utbröt i början av 2020 var inte pandemin, men påskyndades av den. 30 miljoner nya arbetslösa och 235 000 avlidna i USA på grund av viruset är skrämmande siffror – men sådana som Trump visade ett totalt ointresse för att ta itu med pandemins allvar.

Men ”trumpismen” är bara en produkt av kapitalismens nedbrytning och har producerat inslag av totalitarism och fascism hos grupper som manipulerar människor som tidigare gynnats med smulor ifrån arbetande runt om världen. Bland de grundlurade finns en del av den vita arbetarklassen men också migranter som efter att ha nått den ”amerikanska drömmen” svalt xenofobi och rasism och sparkat nedåt. Sådana som Trump har tillräckligt länge basunerat ut valsen om att den globala uppvärmningen och miljöförstörelsen är påhitt. Han vände vetenskapen ryggen med talet om att det dödliga viruset som skakar världen är en simpel förkylning.

Inte undra på att valet kom att uppfattas som en folkomröstning för och emot Trump.

Tidigare kallades det ekonomiska systemet kapitalism innan borgerliga ideologer bestämde sig för att eufemistiskt döpa om det till ”marknadsekonomi”. Det är kapitalismens inneboende lagar som lett till global nyliberalism som krackelerar idag. Spektaklet kring valet 2020 i USA och dess resultat visar tydligt att det i mångt och mycket handlar om klassfrågor i ett samhälle som genomsyras av rasism. Ska man säga något positivt om valresultatet är att den megalomannen Trump tvingas göra sorti och att Cori Bush i Missouri, en aktivistkvinna från Black Lives Matter, valdes till kongressen som statens första svarta kvinna. Nu kommer Cori Bush att sälla sig till Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib och Ayanna Pressley. Dessa röster är steg i rätt riktning. Men att Joe Biden inte är något att hänga i julgranen är för oss socialister självklart. Under tiden måste vänstern förhålla sig till sociala rörelsers växande skaror. När allt kommer omkring är ju alltid där saker och ting avgörs.

Lämna ett svar