Efter fascistkuppen i USA

[ English Version ]

 

Ingen tid att förlora – motoffensiv nu!

Högerextremisternas stormning av den amerikanska kongressen skedde inte plötsligt eller spontant. Den var inte bara ett resultat av Donald Trumps långa hetskampanj om valstöld och ideliga utpressningsförsök för att kasta om valresultatet. De senaste veckornas agitation och mobilisering till Washington har ingått i något större. Om inte i en plan för att direkt återerövra statsmakten och inrätta ett auktoritärt styre, så för att stålsätta den högerextrema och på sina håll rent fascistiska rörelse som vuxit bland de sjuttio miljoner amerikaner som röstade för Trump.

För denna kader av fascistisk typ kan den 6 januari komma att ses som en generalrepetition. Den skedde också över stora delar av USA där delstatsparlament och andra offentliga byggnader hotades av beväpnade Trumpanhängare. I Arizonas huvudstad Phoenix placerades en giljotin framför statshuset. I Atlanta måste Georgias statssekreterare och personal evakueras när ett hundratal beväpnade män samlades. I Ohio och Kalifornien attackerades Black Lives Matteranhängare och andra. Från New Mexico och Oklahoma kommer liknande rapporter.

Trumps löften om att aldrig ge upp utan bygga sin rörelse för kommande strider liknar förstås den besegrades rena önsketänkande. Men här finns de som tar orden på blodigt allvar och systematiskt arbetar för att göra dem till verklighet.
Det republikanska etablissemanget må nu vara slitet i stycken och de flesta av dess företrädare i senaten godkände valet, flera har öppet tagit avstånd från Trump. Men här finns också högerradikaliserade delar som utgör bryggan mellan gatans fascistpräglade miliser och stormtrupper och institutionell makt på olika nivåer.

Det är, när detta skrivs, inte klarlagt varför kongressbyggnaden i Washington med dess tvåtusen reguljära poliser och säkerhetsanordningar stod så oskyddad eller varför nationalgardet inte kallades in trots de öppet deklarerade hoten om massprotester för att störa elektorsrösträkningen. Men det är knappast en långsökt gissning att det polisiära och militära USA hyser många bundsförvanter till Trump.

Det är just i historiska ögonblick som dessa utvecklingen kan vändas. Det demokratiska partiet är en flygel av landets borgerlighet och det har inte lyft Biden till presidentposten för att bedriva en politik i flertalets intressen. Han representerar storföretagen och finanssektorn och håller som bäst på att fylla sin kommande regering med representanter därifrån. Men med extremhögern tillfälligt stukad efter stormningen i Washington och med presidentmakten och kongressen i sina händer har Biden inga ursäkter för fortsatt högerpolitik om han sätts under tryck underifrån.
Och här finns ingen tid att förlora.

Det amerikanska samhället måste skyndsamt ställas på fötter för både de miljoner människor som hoppas på en ljusning efter Trumpåren och de breda arbetande folkskikt som vilseförts av högeragitationen. Fortsatt söndertrasande nyliberalism, massfattigdom och social utarmning tillsammans med obeslutsamhet gentemot Trumpismen och dess allierade kommer att ge de stormtrupper vi såg i aktion den 6 januari just den tid de behöver för att omvandla generalrepetitionen till den verkliga föreställningen. Den kampen kommer att få föras även mot Biden och det demokratiska partiets ledning, det sista de vill ha är folkliga rörelser med självförtroende som ställer krav på jämlikhet, rättvisa och välfärd. Vårt hopp står till de krafter som under senare år har visat att USA är så mycket mer än storbolagens och imperialismens banerförare, alltifrån politiker av Bernie Sanders snitt till aktivister i Black Lives Matter, det myller av kampanjer för sjukvårdsreformer och andra sociala reformer till de socialistiska strömningar som vädrat morgonluft i spåren på dessa rörelser.

Socialistisk Politik
7 januari 2021