Med alla nödvändiga medel – taktik och strategi för klimatrörelsen

Torsdag 28 januari klockan 18.30 ordnar Socialistisk Politik ett webseminarium (via Zoom) för medlemmar och närstående om taktik och strategi i klimatkampen.
Utifrån Andreas Malms uppmärksammade bok ”How to Blow Up a Pipeline” diskuterar han och Lars Henriksson vilka medel som är möjliga och nödvändiga för att stoppa klimatkatastrofen och vilka som leder fel. Därefter fri diskussion.
Mötet är för medlemmar i SP och närstående. Känner ni till någon icke-medlem som vill vara med så skicka deras mejladress till vu (@) socialistiskpolitik.se så ser vi till att de får länken.

Lämna ett svar