Kommentaren: Moralkollaps

Vad var egentligen det viktigaste syftet för Sveriges närvaro i Afghanistan? Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, diskuterade frågan i Sveriges Radios Godmorgon, Världen! redan den 24 oktober 2010 Han argumenterar att syftet är detsamma som vid tidigare svenska insatser. Åselius säger bland annat att:
– Även om det är värdefullt och viktigt att man kan bidra till ett bättre liv för människorna i Afghanistan så är det kanske inte ett syfte som man är beredd att offra svenska liv för. Det som för Sverige är viktigt med deras närvaro där är att de skapar en sorts inflytande för Sverige i världen. De skapar en bild av Sverige som en pålitlig samarbetspartner, som en del i det som kan beskrivas som en sorts global västlig allians och det är det som är viktigt för Sverige. De här soldaterna är i Afghanistan för Sveriges skull, inte så mycket för Afghanistans skull.
”Att det är så vet alla här i huset.” ”När ska vi åka hem? Eftersom vi är där för Sveriges skull ska vi åka hem först när de andra åker hem,” Ja så var det och så blev det. Det var att visa upp sej för husbonden, USA-imperialismen, som var det centrala. Och när husbondens bestämmer sej för att åka hem, då åker den svenska krigsmakten hem. Precis som professor Åselius redan slog fast för tio år sedan.
I samband med kollapsen och talibanernas offensiv uppstod en het debatt om huruvida de afghaner som agerat som tolkar till de svenska trupperna skulle erbjudas uppehållstillstånd i vårt land. De politiska krafter, SD, M och KD, som ihärdigt i flera år verkat för att kasta ut de afghanska unga flyktingarna ställde sej nu plötsligt upp och kritiserade regeringen för att den inte vill ge tolkarna uppehållstillstånd. Orsaken var antagligen att det faktum att tolkarna bistått svensk krigsmakt gjorde dem sympatiska i de konservativa nationalisternas ögon. Det socialdemokratiska ledarskapet intog en skandalös inställning och påstod att det med familjer och anhöriga skulle röra sej om 20 000 som då skulle få asyl. När kollapsen och paniken i Afghanistan blev ett faktum ändrade man sej dock. Men det var så dags. Kabul intogs och var var tolkarna? När detta skrivs har endast svensk personal skickats ut i säkerhet, inte ens de på ambassaden arbetande afghanerna har fått följa med. Etnicitet bestämde tydligen vilka som skulle få en stol i helikoptrarna. Ann Linde påstår att de kommer att tas ut men kan inte förklara hur. En moralisk kollaps av stora mått.
Men hur är det med de konservativa nationalisterna i SD, M och KD? De som klappade sej för bröstet och kritiserade regeringen. Sanningen är att de varit de drivande i hetsen mot de afghanska ungdomarna som sökt asyl i Sverige. Jimmie Åkesson har hela tiden kallat dem för ”afghanska män”och demoniserat dem och krävt utvisning. Kristersson och Busch har hakat på. Den som känner till den här gruppen av ungdomar vet att många av dem målmedvetet sökt utbildning och tillskansat sej det svenska språket. Många är idag uppskattade på sina arbetsplatser. Några i gruppen har inför bostadslöshet och det ständiga hotet om utvisning hamnat i missbruk. Den svenska statens behandling av den här gruppen är en skamfläck som kommer att avhandlas i framtida historieböcker. Flera tusen av de sammanlagt 26 000 som anlände som ensamkommande barn har utvisats. Just nu lever över tusen ensamkommande med utvisningsbeslut hängande över sej. Inför talibanernas offensiv beslutade Migrationsverket den 16 juli att tillfälligt stoppa utvisningarna.
Istället för att bejaka de afghanska ungdomarnas strävan har myndigheterna tvingat dem att leva under hot om utvisning, att gömma sej och förhindrat deras integrering. Stora summor har försvunnit till juridisk processer, migrationsverkets administrativa arbete med mera. Att ge hela gruppen amnesti och uppehållstillstånd hade betytt enorma besparingar i pengar för staten. Och ungdomarna hade besparats mycket av det lidande de utsatts för.
Flera tusen har utvisats. Migrationsverkets och regeringens svammel om Afghanistan som säker plats har nu brutalt avslöjats som just svammel. Men det är värre brott än svammel som därmed begåtts. De som drivit på och hetsat och demoniserat de afghanska ensamkommande har med stor sannolikhet snart blod på sina händer. Vi vet när detta skrivs inte hur brutalt det nya talibanstyret kommer att bli. I vilket fall så är hela det svenska handhavandet när det gäller de afghanska ungdomarna en skamfläck som inte får gömmas undan. Byken ska tvättas offentligt.Anständigheten kräver nu att allas ges amnesti och permanent uppehållstillstånd.
För att återknyta till inledningen kan vi när dessa rader skrivs läsa att president Biden i sin första presskonferens efter talibanernas intåg i Kabul deklarerar att USA:s krig i Afghanistan aldrig handlade om att införa demokrati utan om att försvara USA genom att slå ut ”terroristfästen i landet”. Vilket han tycker att man lyckades med. Så nu vet vi tack vare professor Åselius och president Biden att det varken för USA eller Sverige handlade om att hjälpa afghaner.
Peter Widén/Socialistisk Politik

Lämna ett svar