Upprop: Solidaritet med upproret i Kazakstan

Vi återger här ett internationellt solidaritetsupprop med upproret i Kazakstan. Initiativtagare var RISE (Revolutionary, Internationalist, Socialist and Environmentalist), en irländsk vänsterallians med ett mandat i det irländska parlamentet, Dáil Éireann. Uppropet har undertecknats av bland annat företrädare för Fjärde Internationalen, International Socialist Alternative och Förbundet för Femte Internationalen. Svenska Socialistisk Politik har också beslutat att stödja uppropet.

Vi – socialister, fackligt aktiva, mänskliga rättigheter-aktivister, antikrigsaktivister och organisationer – har följt upproret i Kazakstan sedan den 2 januari med en känsla av yttersta solidaritet för arbetarklassen där. De strejkande oljearbetarna, gruvarbetarna och demonstranterna har mötts av en enorm repression. Polisens och arméns fulla kraft har satts in mot dem, med maningar om att ”skjuta för att döda, utan förvarning”. Hittills har över 160 demonstranter dödats, och över 8 000 har gripits.

Vi avvisar diktaturens propaganda om att upproret skulle vara ”islamiska extremisters” eller USA-imperialismens verk. Det finns inga som helst bevis för det. Det är bara vad en illa omtyckt regim alltid gör – man klandrar ”agitatorer som kommer utifrån”.

Nej, det som tände gnistan och ledde till den proteströrelse vi nu ser var de höjda bränslepriserna. Det var droppen som fick bägaren att rinna över, i ett land där enorma oljerikedomar existerar sida vid sida med fattigdom och utsugning. Protesterna är också resultatet av den press livet under en hårdför diktatur innebär för landets invånare. Regimen har gjort sig av med alla oppositionspartier, fängslat och torterat fackliga ledare och MRaktivister, och gjorde sig skyldig till en massaker på strejkande oljearbetare i Zhanaozen för tio år sedan.

De ledande kapitalistmakterna har gjort sin inställning till situationen tydlig. Putin står helt bakom regimen. Den ryskledda militäralliansen CSTO skickade 3 000 soldater till Kazakstan för att stoppa protesterna. Kinas president, Xi Jinping, har uttalat sitt stöd för kazakiska regeringen och hävdat att oroligheterna orsakats av ”makter utanför landet”.

USA:s politiska ledning har manat ”både staten och demonstranterna” till lugn, och EU har uppmanat demonstranter att ”undvika en våldsam upptrappning” och manat kazakiska myndigheter att ”respektera grundläggande rättigheter avseende fredliga protestyttringar, och proportionalitet i användandet av våld i försvar av landets legitima säkerhetsintressen”.

Det är ingen överraskning att alla dessa stater prioriterar ”stabilitet” för sina oljeföretag, vilka tjänar på ett fortsatt utnyttjande av landets naturresurser och av kazakiska arbetare. Gentemot de kapitalistiska regimernas klassolidaritet svarar vi med vår egen internationella solidaritet, och förbinder oss att resa följande krav i parlamenten, i våra fackförbund, och i våra organisationer:

• Solidaritet med upproret mot diktaturen i Kazakstan

• Stoppa all repression mot protesterna

• Frige alla gripna demonstranter och
politiska fångar

• Nej till Rysslands och CSTO:s intervention – dra omedelbart tillbaka alla
trupper

• Nej till EU:s och USA:s hyckleri – där
massornas revolt jämställs med regimens brutala våld

• Ned med diktaturen

• Stöd oljearbetarnas krav på ett förstatligande av oljerikedomarna och
de större industrierna under arbetarkontroll

• För byggandet av oberoende fackföreningar och en socialistisk rörelse i
Kazakstan

Socialistisk Politik 220119

Uppropet på engelska och en
lista med undertecknare finns på
RISE:s hemsida: www.letusrise.ie

 

Lämna ett svar