Omedelbart tillbakadragande av trupperna från Ukraina!

Uttalande från våra kamrater i Ryska Socialistiska Rörelsen:

Under förevändning av ”demilitarisering” inledde Putins Ryssland idag en militär aggression mot Ukraina. Hårda strider pågår i hela Ukraina, ett antal städer i landet, inklusive städer av regional betydelse, är under kontroll av ryska trupper. Offren för detta meningslösa krig är den civila ukrainska befolkningen, militär personal och vanliga ryska värnpliktiga.
Vi fördömer rysk aggression och uppmanar till ett omedelbart tillbakadragande av trupperna från Ukrainas territorium och de så kallade ”folkrepublikerna”, för att betala kompensation till Ukraina för den förstörda infrastrukturen och att öppet erkänna olagligheten i denna militära operation. Den enda anledningen till ingripandet är de ryska eliternas imperialistiska ambitioner och obotliga girighet.
Vi är övertygade om att det bara finns en väg ut ur den nuvarande situationen – enigheten mellan alla krafter som är emot kriget och ersättandet av den auktoritära oligarkiska Putinregimen med en demokratisk regering som uttrycker det arbetande folkets intressen.
Nu är det inte läge att föra diskussioner om den politiska regimen i Kiev. Angriparen är uppenbar.
Ryska Socialistiska Rörelsen
25 februari 2022

Lämna ett svar