Göteborg: Till minne av August Palm

Den 14 mars 2022 är det 100 år sedan den socialistiske pionjären, agitatorn och arbetarledaren August Palm gick ur tiden. Han föddes den 5 februari 1849 i Fårabäck i Skåne, och gick bort den 14 mars 1922 i Stockholm. Den 6 november 1881 så höll han på Hotell Stockholm i Malmö det berömda talet Hvad vilja socialdemokraterna?. Det blev starten för den organiserade socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige. Vi minns och uppmärksammar August Palm för hans kamp, arbete, agiterande och resande för socialismen och arbetarrörelsen.
Tid: Måndag den 14 mars 2022, kl. 18:00.
Plats: Samlingssalen i Viktoriahuset (samma byggnad som Hagabion), Linnégatan 21, Göteborg
Inledning av Sören Björkman, ordförande Arbetarrörelsens Minnesbibliotek.
Representant från Transport kommer att tala.
Föredrag av socialisten Carl T. Ek: ”Hvad vilja August Palm?”
Eftersits på en närbelägen restaurang för de som önskar.
Ett samarrangemang mellan Arbetarrörelsens Minnesbibliotek, Svenska Transportarbetareförbundet, ABF Göteborg.

Lämna ett svar