Hjälp oss att sprida Internationalen 1 maj!

Hjälp oss att sprida Internationalen 1 maj!
Fler behöver en socialistisk tidning, ocn Intis behöver fler prenumeranter. Första maj demonstrerar vi igen för första gången på flera år och vi behöver extra hjälp att nå ut med tidningen och värva nya prenumeranter. Kan du hjälpa oss på din ort?
Kontakta Magnus Johansson på kampanj@internationalen.se eller telefon 0707-225151.
Tack för din hjälp!

Lämna ett svar