Öppet brev till socialdemokraterna partistyrelse

Styrelsen för Socialistisk Politik har tagit initiativ till ett öppet brev till socialdemokraternas partistyrelse inför deras omröstning på söndag om Sverige skall bli medlem i Nato eller ej. Brevet skall skickas iväg till partistyrelsen innan söndagens möte äger rum. De som vill vara med som undertecknare till brevet skickar e-post till magnus@socialistiskpolitik.se senast lördag kl.14.00. Skriv namn, yrke och bostadsort tack (inga organisationer, bara personnamn). Brevet med alla namnunderskrifter kommer publiceras offentligt under söndagen. Tillägg: eftersom vi hela tiden får nya namn så uppdaterar vi här och på Facebook efter hand, så fortsätt gärna att skicka in via adressen ovan!


Öppet brev till Socialdemokratiska Arbetarepartiets styrelseledamöter inför söndagens sammanträde

Enligt uppgift ska den socialdemokratiska partistyrelsen nu på söndag 15 maj fatta det mest avgörande säkerhetspolitiska beslutet i Sveriges moderna politiska historia. På bordet anges ligga förslag att överge tvåhundra års militära alliansfrihet till förmån för ansökan om medlemskap i militäralliansen NATO. Ett sådant beslut skulle ske utan demokratisk förankring i riksdagsval eller ens i det socialdemokratiska partiets egen kongressprocess. Det skulle tvärtom gå emot tidigare kongressbeslut och ställningstaganden liksom beslut fattade av svenska folket i demokratiska val.

Säkerhetsläge

Förslaget om NATO-medlemskap anges grundat på den dramatiskt försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen genom Putins angreppskrig på Ukraina. Och det är en extremt allvarlig utveckling.
Men alliansfriheten har gällt i många extremt allvarliga säkerhetslägen: Under andra världskriget när kriget rasade runt Sveriges gränser. Under upprinnelsen till kalla kriget när Sovjetunionen lade under sig hela Östeuropa och de baltiska staterna. Under terrorbalansens atombombshot och 1980-talets nya kalla krig… Trots alliansfrihetens brister, inkonsekvenser och ofta illa dolda dubbelspel bidrog den till att hålla det svenska samhället utanför två världskrig med åttio miljoner döda. Ett antal av partistyrelsens ledamöter skulle inte ha funnits för att mötas på söndag om föräldrar eller far- och morföräldrar tvingats delta i världskrigen.

Kärnvapen

Alliansfriheten höll oss utanför kärnvapenkapprustningen, även om starka krafter sökte dra med oss dit. I stället kunde svensk utrikes- och säkerhetspolitik bidra till att hålla en möjlighet öppen för nedrustningssamtal och avspänning. Alliansfriheten gav den svenska utrikespolitiken möjlighet att utanför NATO:s officiella eller inofficiella hållning utveckla solidaritet med alliansfria rörelser och regeringar i den s k tredje världen.
En NATO-anslutning innebär att svensk försvarspolitik blir del av ett strategiskt kärnvapenblock riktat mot Ryssland och underställt amerikanskt befäl, i form av en amerikansk överbefälhavare och USA:s president. Att kärnvapen i fredstid inte behöver placeras i Sverige är här ovidkommande. Svensk militär planering integreras i NATO:s som inkluderar kartläggning av mål för kärnvapenanvändning.

Låt oss citera den f.d. diplomaten Rolf Ekeus:
”….alla Natomedlemmar (med viss reservation för Frankrike) är skyldiga att delta i organisationens planering av kärnvapenangrepp mot Ryssland, en verksamhet som äger rum i regelbundna och frekventa möten med ”The Nuclear Planning Group” i Natos högkvarter i Bryssel. Gruppens uppgift är att identifiera mål för Natos förintande kärnvapenangrepp mot större städer, befolkningscentra, produktionsanläggningar och naturkänsliga områden i Ryssland.”
… Från den dagen Sverige inträder som medlem i kärnvapenalliansen Nato, öppnas det således för att Ryssland listar mål för kärnvapenanvändning mot det svenska territoriet”.

Självständighet och demokrati

Att uppge den militära alliansfriheten för medlemskap i NATO är att uppge den säkerhetspolitiska självständigheten vilket ytterst betyder den utrikespolitiska och nationella. Att Finland ansöker är inget skäl för Sverige. Det är Sveriges riksdag och regering som beslutar om svensk utrikespolitik, inte Finland eller Ryssland. NATO och svensk militärledning driver på för medlemskap, men det är demokratin som beslutar om militärens inriktning, inte tvärtom.

Är du, som styrelsemedlem i socialdemokratiska partiet, beredd att fatta ett sådant beslut över huvudet på de flesta svenska medborgare och i stor utsträckning ditt eget partis medlemmar? Det handlar om det största säkerhetspolitiska beslutet i den svenska demokratins historia – men utan demokratisk medverkan av medborgarna. Det handlar om den viktigaste utvidgningen av NATO sedan kalla krigets slut med omvandlingen av Östersjön till NATO:s innanhav. Tror du det minskar eller ökar spänningen gentemot ett krigsmobiliserat Ryssland? Tror du det ökar eller minskar risken för att Sverige dras in i en framtida stormaktskonflikt – i värsta fall med kärnvapen? Tror du det ökar eller minskar våra möjligheter till självständig solidaritet med ukrainska folket och ryska krigsmotståndare samt bidra till fredsuppgörelser och återuppbyggnad?

Ska den svenska socialdemokratins inriktning sedan partiets tillkomst för 133 år sedan överges på söndag?

Det avgör du.

Listan med namnunderskrifter fylls på kontinuerligt:

Håkan Blomqvist, samtidshistoriker, Stockholm
Lars Henriksson, metallarbetare, Göteborg
Magnus Johansson, lärare, Göteborg
Alex Fuentes, f.d. biträdande rektor, Stockholm
Henrik Hedman, lärare, Hasslö
Åke Eriksson, typograf, Nacka
Roger Crossler, fastighetsskötare, Göteborg
Kristina Scheele, pensionerad administratör, Uppsala
Arnold Jeppsson, pensionär, Orminge
Jan Remmets, läkare, Skellefteå
Mikael Enström, undersköterska, Göteborg
Eva Nikell, journalist och folkbildare, Bromma
Fredrik Lindblå, socialarbetare, Stockholm
Nils Eckerbom, pensionär, Malmö
Tjatte Hedlund, pensionär, Arlöv
Martina Hedrenius, student, Tensta
Sten Axelsson Fisk, läkare, Löderup
Tommy Fredriksson, pensionär, Eskilstuna
Anders Svensson, skribent, Göteborg
Anita Blixt, pensionär, Göteborg
Elisabet Hydén, pensionär, Lomma
Esbjörn Flodin, pensionerad gymnasielärare, Sjöbo
Ditte Sahlin, statlig tjänsteman, Hägersten
Sofia Thoresdotter, musikterapeut och författare, Örebro
Göte Kildén, pensionerad metallarbetare, Nol
Roya Hakimnia, ST läkare, Solna
Göran Svenningson, pensionerad socionom, Katrineholm
Per-Olof Balkedal, pensionär, Umeå
Monica Dahlby, pensionär, Karlstad
Mats Valsten, f.d. metallarbetare, Gislaved
Peter Widén, pensionerad metallarbetare, Eskilstuna
Roger Hultgren, transportarbetare, Göteborg
Jan Löfgren, pensionär, Göteborg
Ulla Rudander, pensionär, Malmö
Bodil Carlsson, pensionerad läkare, Skövde
Björn Perborg, konstnär, Orust
Linus Bohman, fritidsledare, Malmö
Ingela Östlund, undersköterska, Vetlanda
Annika Lillemets, f.d. riksdagsledamot för Miljöpartiet, Linköping
Valter Mutt, f.d. riksdagsledamot för Miljöpartiet, Göteborg
Christer Hultberg, pensionär, Sundsvall
Elisabeth Ahlfors, Klippan
Hasse Malmsten, båtbyggare, Göteborg
Vuokko Rapeli, lärare, Eskilstuna
Marit Dahlin, pensionär, Gimo
Tommy Dahlin, lärare, Gimo
Annika Andersson, pensionär, Västra Frölunda
Carolina Hultgren, lärare, Göteborg
Mattis Jensén, smed, Orust
Johannes Jensén, bibliotekarie, Göteborg
Christer Lindsjö, pensionerad metallarbetare, Göteborg
Ingemar Abrahamsson, lärare, Göteborg
Stig Wejstål, applikationsspecialist, Göteborg
Erik Schölin, dietist, Gnesta
Johanna Lagerberg, bibliotekarie, Göteborg
Eva Kraft, tecknare, Västra Frölunda
Leif Dahlgren, pensionerad gymnasielärare, Hönö
Peter Kostin, pensionär, Sundsvall
Hans Bergstedt, pensionär, Sundsvall
Maria Jervelycke Belfrage, universitetslärare, Västra Frölunda
Arash Gelichkan, journalist, Solna
Malin Ernidotter, lärare, Sköndal
Ernesto Joaniquina Hidalgo, behandlingsassistent, Västra Frölunda
Maria Ryman, vilande doktorand, Göteborg
Per-Olof Larsson, pensionär och miljöaktivist, Göteborg
Rikard Rudolfsson, folkbildare, Borlänge
John Andersson, f.d. intressepolitisk sekreterare, Skurup
Fredrik Käck, kultursekreterare, Stockholm
Bosse Franzén, redovisningskonsult, Valdemarsvik
Mikael Åhman, förbundsjurist, Kungälv
Håkan Jörnbom, stödassistent, Jönköping
Christer Norlin, pensionär, Pålsboda
Jahn Fahlberg, arbetsterapeut, Katrineholm
Robert Armblad, lärare, Växjö
Thomas Halvarsson, deltidspensionär/boendestödjare, Högsjö
Ståle Holgersen, docent i kulturgeografi, Stockholm
Emma Bartfai, läkare, Stockholm
Lennie Jakobsson Kasten, vattenverksoperatör, Säffle
Sven H. Eklöf, pensionär, Årsta
Lars-Göran Hedström, pensionär, Varberg
Anders Karlsson, skribent, Göteborg
Lars-Gunnar Franzén, professor, Kållered
Mikael Omstedt, doktorand, New Haven
Marita Ankar Zandén, mentalskötare, Stockholm
Maria Veliz, undersköterska, Göteborg
Kjell Östberg, professor, Stockholm
Milan Orac, trafikingenjör, Skärholmen
Ulla Wedin, kostymtekniker, Göteborg
Monica Almqvist Lovén, sufflör, Stockholm
Lenny Romberg, student, Jönköping
Timo Raftsjö, student, Göteborg
Ilan Cohen, civilingenjör, Stockholm
Gil Tarschys, pensionerad lärare, Göteborg
Anette Olsson, skolkurator, Höllviken
Katarina Katz, docent i nationalekonomi, Göteborg
Anders Blomström, författare, Stockholm
Nils Carlén, pensionär, Huddinge
Eva Berglund Carlén, pensionär, Huddinge
Nadja Al-Malki, genusvetare, Farsta
Olle wulff, riskhanteringsingenjör, Segeltorp
Lars Ekdahl, professor, Saltsjö-Boo
Jan Hammarlund, sångare, Aspudden
Eva Persson f.d. utställningsproducent, Stockholm
Maria Thiessen, teknologie doktor, Solna
Björn Bränngård, arkitekt, Solna
Julia Söderblom Arce, psykologkandidat, Husby
Bo Adamsson, pensionär, Stockholm
Ann-Marie Strömberg, socionom, Hägersten
Anna Lovisa Carlsson, IT-konsult, Stockholm
Eva Bjurholm, frivilligarbetare, Södertälje
Rodrigo Arce, MR- och demokratirådgivare, Skarpnäck
Kerstin Eldh, lärare, Malmö
Marie Askerstam, pensionär, Södertälje
Ale Friberg, pensionär, Södertälje
Staffan Norberg, f d kommunalråd Södertälje
Helena Bertilsson, pensionär, Mölndal
Gunilla Ryd, pensionär f.d. FN-anställd, Malmö
Mats Sundbeck, pensionär, Simrishamn
Petter Säterskog, cancerforskare på Karolinska Institutet, Södermalm
Mona Nihlén, behandlingspedagog, Tomelilla
Marta Aguirre internationellt ansvarig partistyrelsen i Vänsterpartiet
Ingrid Bergh Brösarp, kommunal enhetschef
Anna Sehlin, regionråd, Södermalm, Stockholm
Stig Broqvist, pensionerad lärare, Helsingborg
Matts Mattsson, fil.dr.docent, Täby
Bengt Månsson, pensionerad brevbärare, Malmö
Figge Bergquist, fotograf, Tomelilla
Christer Olsson, pensionär, Höllviken
Zargham Asadi, lärare, Solna
Jea Jonsson, journalist, Tomelilla
Christina Wulff, pensionär, Bandhagen
Marlene Karlén, arkivarie, Spånga
Erik Philipson, business process manager, Järfälla
Anna Forsström, Stockholm
Olivia Bernmalm, student, Stockholm
Kerstin Bylund, implementationsspecialist, Södermalm
Catarina Wahlgren, gruppledare Vänsterpartiet region Stockholm, Stockholm
Elisabeth Faxelid, Täby
Rafael Tito de Morais, transportör, Stockholm
Ernst Hollander, utredare, Stockholm
Nore Tellrot, pensionerad lokförare o pedagog, Borensberg
Emma Lundström, skribent och illustratör, Umeå
Björn Alling, universitetslektor, Linköping
Mats Deland
Fredrik Cerha
Maria Olsson, Industriarbetare, Arvslindan, Djurås
Ann-Margarethe Livh, fd borgarråd, Stockholm
K-G Wanngård
Erik Höjer, Linköping
Fred Lane
Torbjörn Tännsjö, professor emeritus vid Stockholms universitet
Eeva-Maria Ljungvall, pensionär, Stockholm
Yvonne Hirdman
EvaLena Varhelyi pensionär
Annika Gullberg Pensionär
Marianne Eriksson f d EU-parlamentariker
Kjell Randehed, skriftställare, Gunnebo
Latife Fegan, Kvinnors fredsinitiativ, Stockholm
Cicci Herrström förskollärare Stockholm
Annika Borén, pensionerad speciallärare
Karin Ekström, pensionär, Råå
Solveig Wall Ellström, pensionär, Uppsala
Gunnar Wall, författare, Uppsala
Ann Marie Blomme
Anne Björk, Läkare, Uppsala
Karl Eklund, bibliotekariestudent
Katja Hildén, socialistisk proletär
Rickard Joelsson-Wallsby, Metallarbetare, Uddevalla
Kerstin Joelsson-Wallsby, Partistyrelsen, Vänsterpartiet
Kristofer Lundberg, demokratisamordnare, Göteborg
Erik Rodenborg, medlem i Vänsterpartiet
Shora Esmailian, journalist, Malmö
Åse Brigell, pensionär Gävle
Ann Koppe, lärare, Sjöbo
Eva Gunnarsson, Socionom, Farsta
Berit Bornecrantz Dias, service support rep., Göteborg
Paula Mulinari, docent Malmö universitet, Malmö
Eva Hele Eriksson, pensionerad lärare, Gotland
Lars Lundström, pensionerad pedagog och forskare, Gotland
Jenny Fjell, läkare
Ann Nivér, leg optiker, Stockholm
Gunnar Thorell, pensionerad socionom, Stockholm
August Flensburg, lärare, Sundbyberg
Alex Perstar, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Ilva Moen Pålsson, Stockholm
Bengt Johansson, ordförande Folkrörelsen 24:7, Varberg
Johanna Overyd, universitetslektor, Umeå
Erik Stora, R&D lab chef
Jessica Carlqvist, gymnasielärare, Örebro
Eva Barkengren, pensionär, Åkersberga
Klara Persson, pensionär, Piteå
Angelo Tapia, Stockholm
Mahi Akter, terapeut, Farsta
Carola Nygren, arkivarie, Stockholm
Göran Kärrman, verktygsmakare, Husby
Anette Meliane, sjukpensionerad, Solna
Daniel Estius, sjöman, Åkersberga
Yngve Sundblad, professor emeritus, Stockholm
Stig Järhult, pensionär, Malaga, Spanien
Lollo Eriksson, pensionerad brevbärare, Huddinge
Mikael Ljung behandlare, Stockholm
Ulla Wikander, proff. em. i ekonomisk historia, Stockholm
Veronica Kallander, Vänsterpartiet, Sundbyberg
Bi Koersner Sinding, pensionerad adjunkt och egenföretagare, Örsundsbro
Stefan Pettersson, pensionär, Harkskär
Mats Palmberg, järnvägare, Ängelholm.
Maria Bosdotter, pensionär, Stockholm
Ingemar E L Göransson, författare, Linghem
Kerstin Alstermark Stålö, pensionär
Olle Stålö, pensionär
Eva Hagberg Kling, pensionär
Pelle Andersson, förläggare, Ordfront förlag
Anna Cedervall, skolbibliotekarie ,Hölö, med i Reformisterna
Jasper Cato, pensionerad konservator, Hallands Länsmuseer
Elisabeth Bredberg, pensionerad grafiker, Uppsala
Diana Mulinari, professor, Lunds Universitet
Jonas Nilsson, medicinsk redaktör, Stockholm
Anders Neergaard, professor, Linköping universitet
Eva Enarsson-Hjalmarsson, sjuksköterska, Karlskrona
Annica Lundgren, pensionerad ämneslärare i bio, kemi
Solbritt Torbiörnsson, diakon
Mette Bäverbäck, folkhögskolelärare, pensionerad, Vällingby.
Fredrik Kindahl, utvecklare, Kungsängen
Eva Olason, sjuksköterska/pensionär, Stockholm
Peder Jonsson, Miljöarbetare, Borås
Lars Djerf, författare
Margareta Fryxell, pensionär, Ronneby.
Anne Andren, pensionär, vd Tving
Jonna Sandin, psykolog
Kjerstin Bornecrantz, sjuksköterska pensionär
Kina Thorsell, rektor på folkhögskola, pensionär
Ulf Östman, grafisk formgivare, Lund
Mitra Seifrabiei, Projektledare, Lund
Gudrun Magnusson, idrottslärare, Stockholm
Eva Fee, jurist, Stockholm
Susanna Lundberg, lektor på Malmö universitet
Titti Knutsson, författare och pedagog
Reine Svensson, gymnasielärare, Karlskrona
Marianne Lidbrink, Gretas gamlingar i Österåker
Per Längby, journalist, Malmö
Lars Nelander, Uppsala
Pia Ulvegärde, lärare, Borås
Gamnis-Christer Olsson, Borlänge
Stig Kimber, pensionär, Stockholm
Ken Lewis, advokat, Stockholm
Matilda Svensson Showdhury
Malin Tvedt, Stockholm
Jan Andersson, pensionär, Karlskrona
Jonny Persson
Hilde Klasson, Uppsala
Per-Arne Klasson, Uppsala
Anna Lindberg, historiker/författare, Stockholm
Lilian Berglund Wallin, f.d. gymnasielärare/gymnasiechef/undervisningsråd, Stockholm
Anne Sörman
Åke Johansson, pensionerad järnvägare, Sundsvall
Märta Nyman
Maria Ljuslin, Stockholm
Cyrill John, fyzioterapeut, Göteborg
Gunnela Björk, historiker
Per Eriksson, distributör, Eskilstuna
Ingimar Erlingsson Systemutvecklare , Stockholm
Marika Dörwaldt, arkivarie med fil kand i internationella relationer
Bengt Andersson
Bodil Johansson, utvecklingssekreterare i Malmö stad
Tove Gustafsson Sätter
Silke Neunsinger, ekonomhistoriker, Uppsala
Svetlana Söderberg Nyman
Lena Strandberg, speciallärare, Visby
Lars Öhman, pensionär, Uppsala
Per Hjalmarson, bibliotekarie, Göteborg
Peter Järvelycke Belfrage, undersköterska, Göteborg
Roland Svensson, pensionerad polismästare, Malmö
Katarina Anshelm, juriststudent, Trollhättan
Ellen Stenetorp, lärare, Älvängen
Anna Udden, Universitetslärare, Stockholms universitet
Sara Lerena, pensionär
Margareta Axelsson Funck, fd barnpsykolog, Stockholm