Bli tidningskommissionär

Vill du också bli tidningskommissionär för Internationalen? Då får du hem ett antal exemplar av tidningen varje vecka som du sedan säljer vidare till vänner och kamrater. Du bestämmer själv hur många du vill ha och hjälper samtidigt veckotidningen Internationalen att växa ännu mer! Röd & grön sedan 1971!

Kontakta: magnus@socialistiskpolitik.se