Samling efter valet

Två dagar efter valet tvättar vänstern såren och Sverige inväntar den troliga blåbruna regeringen med Ulf och Jimmie i spetsen att ta plats i Rosenbad. Men ingen tid att förlora. Nu måste vänstern i bred bemärkelse tillsammans analysera hur det kunde gå så fel och teckna de framtida röda linjerna för de kommande åren. Både de parlamentariska, men framförallt de utomparlamentariska där klasskampen aldrig tar vila och de viktigaste striderna avgörs.

Socialistisk Politik bjuder in vänstern att tillsammans med oss och andra intresserade krafter diskutera möjligheterna inför framtiden. Vi vill skapa en bred samling eftersom vi blir starkare tillsammans. Vi vill inte bara diskutera, vi vill också gärna arbeta gemensamt med konkreta uppgifter som kan bidra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Den 15:e oktober i Stockholm kommer många personer från många olika organisationer träffas och diskutera. Alltifrån vänsterpartister, andra organiserade socialister, fackliga aktiva och människor som arbetar inom olika folkrörelser för militär nedrustning, tryggare förorter, rättvis omställning av samhället mm.mm (se program i eventet).

Kom till Stockholm du med och dela gärna detta initiativet vidare till så många som möjligt.

Sörj inte, organisera er!

Program – Världsbiblioteket
Kaféverksamhet hela dagen, mötesplats,
kulturaktiviteter, utställningar, bokbord med mera.

Program – Drakensalen
10.00 Välkommen! Kulturinslag.
10.30- 11.30 Efter valet – hur kan vänstern och folkrörelserna stärkas? Inledning av Pelle Andersson/Ordfront.
11.45- 12.45 Klimatalarm: vad krävs för en rättvis omställning? Inledning av Jens Holm/Vänsterpartiet.
13.15-14.15 Nej till krig och stormaktsallianser – nedrustning för en hållbar fred. Inledning av Anne Stefanson/ Läkare mot kärnvapen.
14.30-15.30 Trygga orter – välfärd och demokrati, utbildning, bostäder och social sammanhållning. Inledning av René Leon Rosales/Mångkulturellt centrum.
15.45-16.45 Mediapolitiken och mångfalden – hur ska alternativmedia klara de nya reglerna? Inledning av Anna-Klara Bratt/Fempers.
18.00-22.00 FEST tillsammans med Kurdiska Kvinnorådet Amara – god mat, dans och musik samt bar.

https://www.facebook.com/events/449992906841281