Uttalande från Fjärde Internationalen

Solidaritet med det peruanska folket

Mot Dina Boluartes kupp och mordiska regering!

Nya omedelbara val och Nationell konstituerande församling!

Från mitten av december har stora och stridbara mobiliseringar tagit över gator och torg i de största städerna i Peru, i ett uppror mot kuppen som utfördes den 7 december av höger-majoriteten i kongressen, som avsatte och grep den folkvalde presidenten Pedro Castillo – genom dekretet om vakans (ett slags riksrätt). Kongressen ersatte Castillo med dess vicepresident Dina Boluarte. De folkliga mobiliseringarna har lyft kraven om nya allmänna val, en konstituerande församling och Castillos frigivning. Sedan dess har Boluartes kuppregering, med stöd av alla de borgerliga och reaktionära grupperna i landet, kraftigt förtryckt dem som motsätter sig den institutionella kuppen, vilket resulterat i 30 dödsfall och 700 sårade, inklusive 300 poliser. [Siffrorna är från Perus ombudsmannakontor]

Boluartes regering, en marionett från kuppmakarna i kongressen, har satsat på att stabilisera sig genom att kombinera en hård repression med en stark mediakampanj om ”pacifiering” av landet, genom vilket den kriminaliserar motståndare, motiverar gripanden och konfrontationer. Således har den förstärkt statens förtryck: den har utlyst undantagstillstånd på nationell nivå sedan den 15 december och använde de väpnade styrkorna för att stoppa demonstrationerna. På samma datum ägde en militär massaker rum i Ayacucho, man använde sig av kulprojektiler på nära håll och åtta demonstranter mördades. Boluarte tar till den politiska polisen (Dircote) och massmedia för att stigmatisera och kriminalisera folkliga kämpar och försöker mobilisera för ”fred” i vissa regioner, med hjälp av ultrahögerns sociala bas för att legitimera styrkornas repression. Så nu i dagarna, för att möta en dag av kamp och strejker som oppositionen manade till onsdagen den 4 januari, har regeringen kallat till en ”demonstration för fred” i Lima.

Krisen i Fujimoris politiska system

Kuppen och den folkliga reaktionen mot kongressen och den nya presidenten är den våldsamma kulmen på den politiskt-institutionella krisen som fördjupades för fem år sedan, en period då fyra tidigare presidenter dömdes för korruption (varav en gick i exil, en annan begick självmord i husarrest) och tre, valda av kongressen, avgick mellan 2020 och 2021. Den peruanska tragedin grundar sig till stor del i den nuvarande konstitutionen, som utfärdades av diktatorn Alberto Fujimori 1993, som instiftade företagsfinansiering av partier och kandidater – vilket garanterar en nästan evig majoritet av de mest konservativa och affärsvänliga krafterna – förutom att möjliggöra att regeringen ständigt hotas av riksrätt av kongressen.

Invald i en extremt polariserad process och med ultrafragmenterade politiska alternativ (31 kandidaturer i första valomgången), kom landsbygdsläraren och fackföreningsledaren Pedro Castillo kandidat för Peru Libre – till makten i juni 2021. Han styrde trakasserad av Limas rasistiska elit, Keiko Fujimoris populistiska ultrahöger (diktatorns dotter mötte honom i den andra valomgången), kuppmakarvänliga i parlament och i press, som aldrig accepterat att ha en fackföreningsrepresentant av bondeursprung och från inlandet som president. Medierna, den parlamentariska ultrahögern och den nationella åklagarmyndigheten har ständigt attackerat honom, bl a genom att systematiskt blockera regeringens lagförslag, inlett sex åklagarrättegångar på rekordtid mot presidenten och på varandra följande motioner om vakanser och interpellationer för att avsätta honom. Samtidigt förhindrade höger- och extremhögerns parlamentsledamöter en möjlig Konstitutionell folkomröstning och förändrade maktbalansen med konstitutionella reformer som begränsade de mekanismer som skulle tillåta den av folkmajoriteten hatade kongress att stängas. Det var helt klart att den reaktionära majoriteten i kongressen försökte störta Castillo och återta full kontroll över den verkställande makten.

Men istället för att förlita sig på folkliga organisationer för att uppfylla de löften om förändring som folket röstade för, gav Castillo efter för de härskande klasserna och tog bort progressiva eller ​vänsterorienterade ministrar och införlivade nyliberala teknokrater i sitt kabinett. På mindre än ett och ett halvt år tappade han det politiska initiativet och försökte genom ett dekret genomföra ett frustrerat ”undantagstillstånd”, utan en social bas eller gynnsamma styrkeförhållanden. Svaret på manövern blev kongressens kupp, som godkändes på nio minuter, utan rätt till försvar och där man ignorerade de förfaranden som fastställts i samma regler för den parlamentariska institutionen. På så sätt ansluter sig Peru till Honduras (2009), Paraguay och Brasilien i en historia av institutionella kupper (parlamentariska, rättsliga och styrda av media) genom vilka viktiga delar av Latinamerikas nyliberala borgarklasser lyckas bli av med regeringar som stör dem eller inte längre tjänar dem.

Regering och kongress är olagliga

Kuppens ombud, den nuvarande peruanska kongressen, har visat att den inte har den demokratiska legitimiteten att fortsätta sitt uppdrag, dessutom har den aldrig haft en konstituerande makt. Efter det osedvanliga avsättandet av Castillo den 7 december och det brutala förtrycket av folkliga demonstrationer från den olagliga regeringen, är avlägsnandet av Boluarte nödvändigt och brådskande, med en uppmaning till nyval till president och en ny kongress.

Det djupt misskrediterade peruanska politiska systemet som skapades av fujimorism kräver – som de som reser sig mot kongressen och kuppresidenten klokt och modigt kräver – en ny konstituerande, demokratisk och suverän process, som skriver om spelreglerna till förmån för majoriteterna.

Fjärde Internationalen uttrycker sin solidaritet med de folkliga mobiliseringarna i Peru och vårt aktiva stöd för deras krav. Till att börja med ett omedelbart slut på förtrycket mot protesterna, frigivning av alla fångar och en djupgående utredning, med internationella observatörer, om dödsfallen, skadorna och fängslanden som begåtts av de väpnade styrkorna och polisen. Vi uppmanar alla revolutionära och progressiva organisationer i världen att fördöma den kupp som har störtatCastillo, Dina Boluartes auktoritära regering och kuppmakarna i kongressen, inför detbrutala förtryck som de utövar i det andiska landet.

NEJ TILL UNDANTAGSTILLSTÅND!

NED MED PARLAMENTKUPPEN!

UT MED DINA BOLUARTE!

FRIGE ALLA FÅNGAR! UNDERSÖKNING AV DÖSFALLEN OCH STRAFFA
MÖRDARNA!

FÖR EN NATIONELL KONSTITUERANDE FÖRSAMLING!

Fjärde Internationalens verkställande utskott
4 januari 2023