Rätten till abort – förr och nu

Ny bok från bokförläggarna! Aborträtten handlar om kvinnans självständighet. Den handlar om hennes rätt att själv bestämma över sitt liv och sin kropp. Självständigheten handlar också om sexualkunskap och tillgång till fria och säkra preventivmedel. Boken ger både en historisk tillbakablick om hur kvinnor i Sverige som genomfört abort har behandlats och en internationell utblick. Aborträtten angrips och inskränks i flera länder, men det finns även exempel där kvinnans rättigheter stärkts.

Vi erbjuder nu boken till ett introduktionspris på 180 kr. Swisha beloppet till 123 478 34 03 eller betala till PG 78 19 17 – 0 och skriv ”Abort” och namn och adress, så får du boken på posten!