What would Marx do?

”Kom ihåg Karl Marx’ ord, arbetare, förenen eder! Vi böra förena oss om att köra galizierna ur landet och fordra: Sverige åt svenskarna!” Socialdemokraten Värner Rydens ord till skånska lantarbetare 1904 mot sockerbolagens värvning av lågbetald arbetskraft från östra Europa pekar på en ständig konflikt inom arbetarrörelsen.

Håkan Blomqvist berättar i boken ”Historia som motstånd” om den s k ”galizierstriden” i skånsk arbetarrörelse i början av 1900-talet och dragkampen mellan nationalism och solidaritet i fackliga sammanhang under det följande århundradet.

Boken säljs som stöd till veckotidningen Internationalen som erhåller hela köpesumman exklusive porto. Hittills har 127 exemplar sålts och inbringat 19 275 kr till tidningen.

Pris 195 kr inkl porto som swishas till 0709384617 (glöm inte namn och adress i meddelanderutan) eller mejla blomqvist. hakan@gmail.com för kontouppgifter.