Ny bok från Röda Rummet om Hugo Blanco

Ny bok från Bokförläggarna Röda Rummet

Hugo Blancos liv har varit dramatiskt. Som bondeledare i Peru räddades han i slutet av 60-talet, genom internationella protester, undan dödsstraff. Med svenske ambassadören Harald Edelstams hjälp kom han till Sverige, räddad undan militärkuppen i Chile 1973, och stannade några år. Med tiden har han engagerat sig allt djupare för urfolken och mot plundring av naturresurser, miljöförstöring och klimatkris.

Derek Wall, själv med en lång historia i den gröna rörelsen, skildrar Hugo Blancos utveckling i ekosocialistisk riktning men också kontinuiteten – betoningen av den beslutsamma, kompromisslösa kampen och motviljan mot självutnämnda ledarskap utan kontakt med de kämpande grupperna.

I ett personligt efterord ger dottern Carmen Blanco Valer, som är bosatt i Sverige, en bild av Hugo som pappa och av hur urfolkskampen påverkat hennes egen politiska åskådning.

237 kronor pg 78 19 17-0 Swish 123 478 34 03 Skriv ”Hugo”, namn och adress i meddelandet så kommer boken med posten.