50 år efter – minnen från militärkuppen i Chile!


Tal av Carolina Hultberg (Chilenska Partido Socialista och Socialistisk Politik) på Socialistisk Politiks 1 maj-möte i Göteborg 2023:

50 år efter – minnen från militärkuppen i Chile!

Jag heter Carolina Hultgren. Jag har varit flykting i Sverige i 49 år. Mitt födelseland är Chile. Och jag vill hälsa er på denna mycket viktiga dag för arbetarna i världen och i Sverige. För att internationell solidaritet är mycket viktig för alla världens folk. Och jag vill tacka Socialistisk Politik för att jag har fått möjligheten att gratulera er på uppdrag av Chiles socialistparti och från kvinnosamordnaren i den utrikesregion som jag tillhör. Och ge er en kort sammanfattning av vad som har hänt i mitt land.

I år firar vi 50-årsminnet av militärkuppen i Chile! Där Pinochet och hans allierade mördade tusentals människor och skickade miljontals chilenare i exil, varav jag är en av dem, och även mördade vår president Salvador Allende som var demokratiskt vald av det chilenska folket. Detta var Chiles svarta historia den 11 september 1973.

Och nu, 50 år efter militärkuppen, skapas sedan några år en demokrati som styrs med en konstitution, byggd av Pinochets regering. Och i denna stund har vi regeringens president, Gabriel Boric, vald av folket. En president från och för vänstern som gör demokratiska förändringar för folket och folkets välbefinnande. Boric är den yngsta presidenten som blivit vald i Chiles historia. Och att han tänker följa i Salvador Allendes fotspår. Låt oss hoppas att högern inte skall kunna stoppa honom. Idag upplever Chile svåra politiska stunder. Höger- och naziströrelserna representerar motsatsen till det som Boric står för, de är i opposition och de skapar bara problem förhonom så att han inte kan regera i fred. Boric har varit väldigt modig och följt den rätta vägen.

Han måste permanent stärka sin politiska enighet, förfina sin kallelse och betona sin förmåga att nå politiska överenskommelser, i syfte att befästa demokratisk stabilitet och uppnå medborgarnas sociala välbefinnande. En ordförande för vänstern som gör demokratiska förändringar för folket och folkets välbefinnande.

Han styr med den gamla Pinochet-konstitutionen från år 1985 och för en andra gång kommer folket att få rösta för en ny konstitution och om han vinner den nya konstitutionen skulle Boric kunna regera friare och göra mer rättvisa och mer demokratiska förändringar för Chile. Idag står vårt hopp till honom och det är vår förhoppning att han skall kunna förändra vårt lands historia tillsammans med sitt folk och för ett mer rättvist och jämlikt Chile, med ett system av jämlikhet och jämställdhet för alla. Detta är en liten sammanfattning av händelserna i vad som händer i Chile.

Tack för ordet och jag önskar er alla en underbar 1 maj! Länge leve världens arbetare! För det är ni som skapar historien om ett land och har verktygen så att alla arbetare i förening kan bygga en värld utan krig!