Dags att bli bokförläggare!

Dags att bli bokförläggare i Sveriges rödaste bokförlag!

Gå med i Bokförläggarna Röda Rummet, det medlemsägda bokförlaget. Det kostar 100 kr per år, fast vi
välkomnar även större summa. Om du drar till med 2000 kronor blir du livstidsmedlem.

Varje medlem i Bokförläggarna Röda Rummet får 25 procents rabatt vid köp av böcker.

Swisha till 123 478 34 03 eller betala till PG 78 19 17 – 0 och skriv medlem, namn och e-post.