Sommar, sol och socialism!

Den 38:e upplagan av Fjärde Internationalens internationella ungdomsläger kommer i år äga rum den 22-28/7 i Allier i Frankrike. En unik möjlighet för unga socialister från hela världen att umgås, festa och diskutera politik över nationsgränserna. Ungdomslägret samlar varje år hundratals revolutionärer från ett fyrtiotal olika länder som Fjärde Internationalen har verksamhet i. Dock behöver du inte vara medlem i SP eller FI för att deltaga. Anmälningsavgiften är 155 euro och inkluderar mat och tältplats under alla dagar.

Anmälan och praktiska frågor:
jeunes@nouveaupartianticapitaliste.org