Krisernas tid

Möte med Ståle Holgersen, docent och lektor i kulturgeografi vid Örebro Universitet.

Kriser under kapitalismen är centrala för hur det ekonomiska systemet fungerar – de bidrar till att kapitalismen överlever.

I boken ”Krisernas tid” undersöker Ståle Holgersen ekonomiska och ekologiska kriser och hur sambandet mellan dem ser ut. Bägge typerna av kriser är djupt rotade i kapitalismens funktions- och reproduktionssätt och har en gemensam klassaspekt: kriserna drabbar huvudsakligen en annan klass än den som bär ansvaret för dem.

Dag & tid: Söndagen 10 september kl. 13:00

Plats: ABF, Spånehusvägen 47 Malmö

Arr: Clarté & Almathea bokkafé i samarbete med ABF