Till Götes minne

Vi har tidigare annonserat om ekonomiska bidrag för att i någon form kunna ge ut ett eftermäle av kamrat Göte Kildén som avled under vintern 2022. Över 15.000 kr. har kommit in till dags datum och vi tackar för dessa bidrag. Nu har vi glädjen att kunna meddela att Bokförläggarna Röda Rummet har målsättningen att under 2024 ge ut en bok om Göte Kildén med stöd av denna insamling. Bokens innehåll är ännu inte bestämd, men som en av grunderna till boken ligger en del tal som Göte höll på många platser i Sverige under 70 talet och framåt.

Du som vill vara med och ekonomiskt säkra utgivningen kan ge ett bidrag till PG 721901-7 eller swish 123 278 32 72. Märk insättningen ”Till Götes minne”.