Välkommen till ett socialistiskt idécentrum!

När borgerlighetens flaggskepp Dagens Nyheter försökte underblåsa oenigheter i Vänsterpartiet inför kongressen beskrevs Socialistisk Politik som ett ”epicentrum” för kritiken mot förslaget till nytt partiprogram. Det var att degradera den breda medlemsdebatten där också SP:are har många olika ståndpunkter. Men gärna, att utgöra ett centrum för socialistiska idéer har vi ingenting emot, tvärtom att bidra med idé- och erfarenhetsutveckling är ju hela meningen med en socialistisk tankesmedja.

Socialistisk Politik är en ekosocialistisk organisation för aktivism och ideologiproduktion. Vi försöker samla alla socialistiska krafter som är vill kämpa för att vända högerutvecklingen och bana väg ut ur kapitalismens återvändsgränd. Vår lösning heter demokratisk kontroll underifrån. Vi bygger en bred vänsterrörelse med utrymme för många strömningar och idéer. Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Välkommen att bli medlem i Socialistisk Politik du också! Kontakta info@socialistiskpolitik.se