Bli medlem

Medlemskap i Socialistisk Politik

Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid! Medlemsavgiten är minimum 200 kr./år via Pg 67 81 68 – 6.

Kontakta oss på info@socialistiskpolitik.se för att ansöka om medlemskap. Eller läs mer här!

SP-produkter:

Pins i röd, grön eller lila variant 10 kr.

Nålmärke 50 kr.

T-shirt 165 kr.

T-shirt 165 kr.

Affischer och klistermärken – Gratis mot portokostnad

Beställ via info@socialistiskpolitik.se