Inför partirådet

Inför rådet har Verkställande Utskottet sammanställt en resolution. Resolutionen anger en organisatorisk riktning och är inte ett definitivt beslut om partiets organisationsform. Till rådet kan både tilläggs- och motförslag läggas. Skicka enligt ovan till info@socialistiskapartiet.se. Mer info om partirådet längst Läs mer …

Socialistiska Partiet håller partiråd

Hur ska vänstern växa och bli en stark motpol till en alltmer mörkblå höger? Hur kan olika vänsterströmningar och ideriktningar förenas till ett gemensamt projekt med växande folklig förankring? Det är frågor som diskuteras när Socialistiska Partiet håller partiråd i Stockholm den 24 oktober. […] Läs mer …

Unite against Nazism

Unite against Nazism! Statement by Socialistiska Partiet, Swedish section of the Fourth International. (The text in spanish and swedish below) The 8th of March, Nazis carried out an attempted murder on several people in an open street in Malmö after the Läs mer …

Stöd Byggnads kamp för anständiga avtal!

Det statliga medlingsinstitutet skjuter upp den varslade Byggnadsstrejken i två veckor. Beslutet är unikt, men ändå symptomatiskt: facklig kamp och legala strejker ska till varje pris förhindras. Man kan spekulera i varför åtgärden vidtas. Byggnads gör själva bedömningen att det Läs mer …

Socialistiska Partiet fördömer angreppen på de sydafrikanska gruvarbetarna!

Till Sydafrikas ambassad i Sverige South African Embassy Fleminggatan 20, 4th floor 112 26 Stockholm saemb.swe@telia.com Socialistiska Partiet fördömer och kräver ett omedelbart slut på alla den sydafrikanska statens repressiva åtgärder mot de sydafrikanska gruvarbetarnas kamp för sina legitima krav. Läs mer …